Ploché střechy historie

Většina lidí, a nejen odborné veřejnosti, tento pojem zná. Je možné říci, že se jedná o střechy o malém sklonu. Jaký ale tento sklon je?

Ploché střechy se v minulosti staly oblíbenou střešní konstrukcí, zejména u panelových domů. Dnes se stále častěji objevují u rodinných domků postavených ve funkcionalistickém či novodobém architektonickém stylu.

Ovšem jejich historie sahá do dávné minulosti. Nejznámější stavbou tohoto typu jsou visuté zahrady . V této kapitole je uveden stručný přehled vývoje konstrukcí cí střešních plášťů na objektech s plochými střechami. Nejstarší ploché střechy jsou známy již v egyptské architektuře z poloviny 3. Kristem, kde jsou jimi zastřešeny skupiny mastab ( hrobových staveb pro egyptské dvořany a úředníky).

Konstrukce plochých střech se . Po celou dobu byla hlavní náplní problematika plochých střech.

Samozřejmou součástí příbytků byly už od začátku střechy a střešní krytiny, které je více či méně efektivně zakrývaly. Podívejte se s námi, jak se v průběhu dějin měnila a vyvíjela podoba střech, které střešní krytiny byly typické pro kterou historickou etapu a jak vznikla dnešní moderní podoba krytin. Sklon střechy se volí tak, aby bylo zajištěno snadné odtékání dešťové vody nebo vody při roztávání sněhu. Střecha bývá po celém obvodě obehnána atikou. Nevýhoda plochých střech spočívá v . Novodobá historie zelených střech v ČR.

Bezspádová varianta střechy se využívá u intenzivního ozelenění, kde nulový spád nahrává retenci dešťové vody. Pro ploché střechy s běžným spádem okolo lze . Nepřehlédnutelnou součástí střech historických budov jsou vikýře a nadstřešní zdivo. Je třeba zachovat jejich hodnotné části, tradiční řešení i provedení. Starší vikýře, komínové hlavy, zděné atiky apod.

Považujeme je za cennou památku a. Rozdělení střešních plášťů. Základní vrstvy střešního pláště. Historie plochých střech.

Nelze přesně říci, kdy a kde se vyskytla první konstrukce ploché střechy , ale ploché zastřešení objektu je již známo z egyptské říše z poloviny 3. Příkladným zástupcem je terasový chrám královny Hačepsut v Der-el-Bahri z dob. Jednoplášťové ploché střechy. S plochou střechou se zde setkávám v . Jednoplášťová střecha – střecha zajišťující všechny funkce jedním střešním pláštěm.

Větrané ( historie ) x nevětrané (dnes). Odvodnění: – vnější ( podokapní žlab). Dnes jsou spolehlivé nejen proto, že jsou na jejich. Hydroizolace plochých střech, vše o hydroizolačních fóliích, postupy prací.

Prohlédnout fotogaleriifotografie. Z architektonického hlediska do určité míry symbolizuje moderní stavění oproti šikmé střeše, která v historii neměla alternativu z důvodu . Systém AA-STR vychází z technologie zastřešování domů prověřené časem – ze šikmé střechy. Mají konstrukci stejnou jako stropy – u tradičních staveb se užívají dřevěné nosníky kryté hlině- nou mazaninou, která dobře odolává krátkodobým dešťům a rychle vysychá. U náročnějších staveb tvoří pochůznou vrstvu, která má funkci . Nechte si od nás zdarma posoudit Vaši plochou střechu ! Büsscher Hoffmann – Váš partner v oblasti hydroizolací.

Vice než 1let tradice v oboru výroby hydroizolací a let na trhu v České republice. Při realizaci Vašich projektů se můžete plně spolehnout na naše systémová řešení a profesionální technické poradenství.