Plošná hmotnost asfaltového pásu

SROVNÁNÍ TLOUŠTĚK ASFALTOVÝCH PÁSŮ VE VZTAHU S JEJICH PLOŠNOU. Plošná hmotnost pásu je závislá na typu a měrné hmotnosti. Orientační plošná hmotnost asfaltového pásu.

Faktor difúzneho odporu. Je třeba při výběru sledovat parametry modifikovaných asfaltových pásů , což jsou zejména parametry, jako je: tloušťka pásu , plošná hmotnost , největší. Jako další faktory, které mohou a ovlivní výběr modifikovaného asfaltového pásu a celkově hydroizolací můžeme brát v potaz vzhled hydroizolace, kdy .

Mezi technické parametry, které výrobce udává, se řadí i tloušťka nebo jeho plošná hmotnost asfaltového pásu. Výrobce, nebo případně prodejce, však nemá povinnost udávat oba dva údaje současně. Když tedy přijdete do stavebnin pro asfaltový pás, je třeba si ujasnit, jestli uvedený údaj je plošná hmotnost, nebo tloušťka . Modifikovaný asfaltový tmel LUTEX MOAT.

Na různých stavbách a také při výstavbě rodinných domů se velmi často diskutuje o tom, jaká tloušťka asfaltového pásu stačí nebo jaký má být použitý. Mezi těmito parametry je také tloušťka a plošná hmotnost pásu (není povinnost udávat oba údaje). Název výrobku může obsahovat i značení asfaltového pásu.

Na vytvorenie asfaltového pásu možno použiť jeden alebo dva druhy asfaltu.

Pri natavovaní asfaltového pásu (pri viacerých vrstvách aj asfaltového podkladu) dôjde k nalepeniu a vytvoreniu pevného spojenia. Průměrná tloušťka pásu v mm, nejméně, 3. Tažnost v nejméně (průměr podél a napříč), 2. Bod měknutí krycí vrstvy v °C, nejméně, 85. Ohebnost na trnu o průměru mm při °C . Doporučuje se podložky vždy podložit vhodným podkladem, například přířezem z asfaltového pásu nebo hydroizolačnífólie (dle použité povlakové izolace), . Pás je na horním povrchu. Složení asfaltových izolačních pásů v České republice.

Množství plniv v asfaltové hmotě se pohybovalo nezávisle na povrchové úpravě asfaltového pásu. Při tahovém zatížení vykazují elastické protažení v řádu desítek procent. Obvyklá plošná hmotnost se pohybuje v rozmezí 1až 2g.

Vložky typu P je během výroby asfaltového pásu nutné předem impregnovat, aby bylo rouno dobře prostoupeno asfaltem. Nevýhodou je menší rozměrová stálost při . Vrchní asfaltový pás musí obsahovat speciální retardéry hoření. Z důvodu přenesení požáru z jedné části komplexu na druhý je zapotřebí, aby nová skladba.