Počet svodů na střechu

Poznámky k dimenzování Dimenzování odvodnění střechy , a tím přiřazení velikosti okapového žlabu, závisí na množství srážek, základní. Povrch střechy (m ), počet svodů (ks), průměr svodů (mm). Návrh žlabu se odvíjí od geometrie spádování střechy , způsobu odvodnění, polohy žlabu a jeho sklonu, počtu rohů a koutů aj. Správná velikost je závislá na základní ploše střechy a počtu okapových svodů. Dešťové odpadní potrubí se navrhuje.

Ve výpočtu lze dimenzovat podokapní, nástřešní a nadřímsové žlaby, také mezistřešní a zaatikové žlaby.

Velikosti půdorysné plochy. Profil žlabu také závisí na jeho sklonu. Postup výpočtu podtlakového systému je podrobněji uveden např.

Mezi výhody podtlakového systému odvodnění oproti gravitačnímu patří: 1. Ležaté potrubí pod střechou je možno vést bez spádu, z čehož vyplývají menší . Polovalbová střecha do L. Jiný typ střechy (individ.kalkulace). Dopočet potřebného množství žlabů( svodů ) s ohledem na celkovou potřebnou délku žlabů( svodů ) dle geometrie objektu je nutné provést ručně s využitím dostupných .

Svody jsou svislá potrubí, která odvádějí dešťovou vodu do kanalizace nebo na volné prostranství. K příslušenství patří příponky, odskoky, přechody do kanalizace, manžety, návalky, odbočky a jiné. Počet svodů záleží na sklonu a velikosti střechy.

Odvodňovací systém je třeba chránit před ucpáním listím . Pokud je počet vpustí nebo jejich průtok zjištěný výpočtem odvodnění pro odvodňovanou plochu nedostatečný, je nutné doplnit střechu pojistnými přepady. Když pomineme riziko ucpaného svodu a nastoupání dešťové vody až na střechu , měli bychom zohlednit závažnější rizika spojená s poměrně častými přívalovými . A to tak, aby při normových okrajových podmínkách. Počet řad sněhových zachytávačů ve střešní ploše se stanoví podle zatížení množstvím sněhu na střešní ploše včetně . Možnosti spádování plochých střech při vnitřním odvodnění. Rozmístění svodů a kotlíků se řídí kromě plochy střechy také její členitostí.

Zjednodušeným návodem je i schéma uvedené na obrázku 1. Plocha a tvar střechy má bezprostřední vliv na volbu odpovídajícího rozměru žlabů a svodů. Niagara jsou dostupné ve dvou rozměrových řadách –. Stávající počet a umístění odpadní potrubí ve většině případů nelze navýšit z důvodu nemožnosti vedení dalšího svislého odpadního potrubí v interiéru. U gravitačního systému odvodnění dešťových vod je rovněž nutné instalovat ležaté potrubí ve spádu a počítat s větším počtem vtoků, přičemž pro každý střešní vtok je většinou potřeba po- užít samostatný svislý svod.

V systému podtlakového odvodně- ní pracují všechna potrubí při . Pro odvodnění každé střešní . Příští týden máme dělat základy RD a teď jsem z hrůzou zjistil, že v projektu není vůbec řešen hromosvod a nevím twedy kolik mám vyvézt svodů od zemnícího.

Pro určení počtu jímačů, je zapotřebí znát více dat než jen délku střechy , proto byste se měl obrátit na vám nejbližšího projektanta a vše si nechat .