Podklad pod plechovou krytinu

Použití strukturované dělicí vrstvy ovlivňuje především nízký sklon sklon (3°- 15°) a podklad. Jiná situace nastává, máme-li sklon střechy pod hranicí 15°. Další důležitou funkcí dělicí vrstvy pod plechovou krytinou je výrazný útlum hluku, a to až o dB.

Strukturní dělicí vrstva DELTA-TRELA je ideální podklad pod falcovanou plechovou krytinu a ochrana pro bednění. Skladba střešního pláště – dřevěné bednění těsně před položením strukturní dělicí vrstvy DELTA-TRELA. Detail okapnice – falcovaná plechová krytina , strukturní dělicí vrstva, zatahovací .

Zboží Dörken Shop z kategorie Fólie pod plechovou krytinu. Jako podklad pod tyto druhy krytin se používá laťování nebo bednění a to podle druhu krytiny. Krytiny lze z hlediska tvaru v zásadě rozdělit na tři druhy: tvar tašek, tvar falcované krytiny a tvar trapézového profilu. Krytina ve tvaru tašek se dále dělí na maloformátové a velkoformátové. Velkoformátové krytiny mají vždy určitou.

Zásadou je proto maximálně omezit přístup tepla do prostoru pod krytinou. V opačném případě hrozí nebezpečí ohřátí spodní strany plechové krytiny a následné odtání tenké vrstvy ležícího sněhu. Vzniklá voda pak stéká po sklonu střechy a namrzá na okapové hraně budovy, kde střecha již není zahřívána .

Případný kondenzát může skápnout na difúzně otevřenou fólii a po ní je odveden mimo střechu. Strukturovaná rohož slouží také jako mikroventilační vrstva. Pod plechovou krytinou může . Dříve než začnete s laťováním a samotnou pokládkou krytiny , je potřeba zvolit správnou skladbu střešního pláště. Je důležité si uvědomit, k čemu bude podkrovní prostor v budoucnu sloužit a dle toho zv.

Základním typem plechových krytin jsou falcované. Jejich název se odkazuje k falcování ? Falcované pláty mědi se používaly již ve středověku. Podklad pod tuto krytinu nejčastěji představuje plnoplošné bednění. K podkladu se připevňuje tzv.

Využití krytin je limitováno . Připevnění provádíme pomocí příponek. Z důvodů teplotních změn a následných změn objemu je třeba řešit možnost pohybu plechu tak, aby nedocházelo. Plechové střešní krytiny jsou určeny pro moderní, trvalé a estetické pokrytí střech rodinných domů, hospodářských staveb, budov veřejného užití a pod.

Konstrukce pod plechovou střešní krytinu. Vážená paní , jako pojistná hydroizolace pod plechové krytiny se používá fólie se strukturální rohoží , která odděluje plech od podkladu z důvodu možné kondenzace pod plechem. Zvyšuje se tím životnost plechu. Také se zlepšuje akustická .

Krytina Classic je charakteristická rovnými líniami a klasickým tvarom podobným facovanej krytine. PODKLADOVÝ MATERIÁL POD PLECHOVÉ KRYTINY. Sem patří případné vyrovnání střešní konstrukce, natažení hydroizolační folie a montáž latí, příp. URČENÁ PRO STŘECHY S HLADKOU PLECHOVOU KRYTINOU. Podmínkou je ukončení fólie v oblasti okapu na samostatné okapnici.

Většina střešních krytin dostupných na našem trhu má předepsaný minimální sklon střechy, a to alespoň 5° (např. plechová krytina ). Nejčastěji používané krytiny. Příprava podkladu pod střešní fólii (bednění, záklop). U dřevostaveb se nejčastěji setkáte s těmito typy podkladů : Bednění z prken nebo . JJUTA výrobky s poolpisem. Plechovým střechám bývají vyčítány zhoršené akustické vlastnosti.

Má se za to, že za deštivého počasí si budete pod plechovou střechou připadat jako na srazu bubeníků. Tato obava však není na místě, protože zvuk zvenčí je tlumen jak dřevěným podkladem střešní krytiny , tak stropem či tepelnou izolací v .