Požární ucpávky hilti

PROČ JE POŽÁRNÍ OCHRANA DŮLEŽITÁ? Předpisy pro požární ucpávky , ochranu . Hilti semináře, školení a webináře. Naše společnost je certifikovaným dodavatelem protipožárních systémů HILTI.

Zabýváme se dodávkami pasivních požárně bezpečnostních technologií.

Zajišťujeme výrobu, realizaci, servis a revize vyhrazených požárně bezpečnostních systémů a zařízení. Prostupy a spáry vzniklé . Veškeré ceny jsou uvedeny bez příslušného DPH. Ceny jsou pouze orientační a závisí na mnoha aspektech. Skutečnou cenu Vám rádi zpracujeme po zaměření na místě instalace, nebo na základě prováděcí projektové dokumentace. Ceník montáží požárních ucpávek.

Ucpávka měkká kabelová pro odolnost EI – EI.

Umisťuje se z obou stran , pokud je to možné. Osoba provádějící ucpávku musí mít platný certifikát, opravňující k provádění protipožárních ucpávek. Termín školení je možné dohodnout s našimi obchodníky. Požární ucpávky zabraňují rozšíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky skrze prostupy mezi konstrukcemi (kabeláž, potrubí apod.).

Aplikaci provádíme v souladu s průvodní dokumentací s důrazem na funkčnost systému. Brání rovněž rychlému rozšíření požáru uvnitř budov přes požárně dělicí konstrukce ( stěny, stropy) a . Trendy v požární ochraně. Nabízíme možnost rozšíření znalostí vašich odborníků, včetně kreditovaných seminářů v následujících oblastech: ▫ protipožární ucpávky. Jednoduché a rychlé aplikace pro běžné prostupy instalací.

Kontrola provozuschopnosti ucpávek. Evropské technické posouzení – ETA dle ETAQ 026. EN pro protipožární utěsnění prostupů a spár . Požárně bezpečnostní řešení stavby, základní pojmy. Legislativa požárních ucpávek.

Přidružené aplikace se zvýšenou požární odolností.

Pro protipožární těsnění a nátěry či nástřiky používáme systém požární ochrany HILTI. Využíváme k tomuto účelu spolupráci s firmou HILTI ČR spol. Uzavírají otvory, kterými procházejí kabely nebo potrubí mezi požárními úseky (místnostmi). Protipožární nátěry a nástřiky kabelových tras, kabelů a instalací. Zabraňují šíření kouře a plamenů do únikových cest a na . Provádíme kompletní realizace a servis požární ochrany objektů, systémy výrobců HILTI , PROMAT, DUNAMENTI.

Cenovou nabídku Vám zpracujeme obratem pro konkrétní případ realizace. Použití: – brání šíření ohně, kouře a toxických plynů, tím minimalizuje ztráty na lidských životech a škody na majetku. Proto je důležité začlenit pasivní požární ochranu – systémy požárních ucpávek – do projektu každé stavby hned od prvních fází. Při použití protipožární ucpávky vznikne maximální zamezení šíření ohně, kouře a možné vzniklé .