Příčné ztužidlo

STŘEŠNÍ ZTUŽIDLA : Příčné (větrové) ztužidlo : Příčné (větrové) ztužidlo je příhradový nosník, umístěný ve střešní rovině. Hlavním úkolem příčného ztužidla je přenést vodorovné vnější síly působící podél budovy (napříč rovin vazníků) a zajistit tlačené pásy vazníků proti vybočení. OK– Ocelové konstrukce (7). Příklad rámové dvojlodní haly základy vrata vaznice paždíky rámová vazba izolace ventilace prosvětlovací panely stěnový plášť střešní plášť žlab svislé ztužidlo ve stěně.

Patky vetknutých sloupů. Střešní ztužení hal: ztužidla příčná , podélná, svislá.

Rámové halové konstrukce: klasifikace z hlediska stability, rámové rohy, . Příčné ztužidlo se navrhuje jako příhradový nosník v rovině střechy. Pásy ztužidla tvoří pásy vazníků a vložený prut při větších vzdálenostech vazníků. Svislice jsou u vaznicových systémů tvořeny vaznicemi, u bezvaznicových systémů vloženými pruty.

PŘÍČNÉ (VĚTROVÉ) ZTUŽIDLO V ROVINĚ STŘECHY. Příčné větrové ztužidlo je příhradový nosník umístěný rovnoběžně se střešní rovinou. Střešní plášť je tvořen sendvičovými panely Trimoterm SRV 120.

Tyto panely jsou kladeny ve směru příčné vazby a konstrukčně spojeny s vaznicemi. Maximální rozpětí je uvažováno.

Obvodový plášť je tvořen fasádními panely . Posudek ztužidla na tlak (prut B572). Prvek se posuzuje na tah. Vnitřní síly: Ned = -7kN. Ztužení je navrženo V příčném i podélném směru, dále je navrženo střešní ztužení V rovině strěchy. Ztužidlo je umístěno mezi fasádové sloupy.

Podélné ztužidlo – zabezpečuje geometrický tvar, přenáší zatížení od větru. Svislé ztužidlo – zajišťuje svislou polohu stř. Krokve jsou ve vrcholu vzájemně spojeny kloubovým typem detailu.

Tuhost střešní soustavy v podélném směru budovyje nutné zabezpečit příčnými ztužidly ( zavětrováním). Ze statického hlediska působí tento typ příčné vazbyjako trojkloubový lomený nosník. Soustava je vhodná pro malá rozpětí, přibližně do šesti až sedmi . Typickým prvkem ztužidlového pole je lisované ztužidlo horního pásu, které by mělo být navrhováno jako prostě. Příčné lisované ztužidlo ve střešní rovině konstrukcí z . Správný návrh ztužení je jednou z nezbytných podmínek zajištění požadované spolehlivosti celé střešní konstrukce.

Dřevěné konstrukce s kovovými deskami s prolisovanými trny musí být vždy vyztuženy ve střešní . Czech translation: příčné ztužidlo. Explanation: Überbauschalung Beim Versetzen der Längsträger (Walzprofile oder Fachwerk- Rüstbinder) der Überbauschalung sind sowohl Arbeitsplätze an den Lehrgerüststützen erforderlich (Konsolgerüste s. o.) als auch im Feld: Das Krangehänge muss gelöst werden . Pro soustavu několika rovnoběžných vazníků je klíčové příčné ztužidlo (někdy označováno jako ztužidlové pole nebo tuhá dvojice), které dodává potřebnou tuhost spojovacím prvkům kolmým na vazníky (např. střešní latě na horním pásu a rošt pro sádrokarton na spodním pásu).

To potvrdily i experimenty v . Pás příhradoviny příčného ztužidla. Diagonály příčného ztužidla ve střešní ro- vině. Bude pou- žitý jen když bude příčné střešní ztužidlo umístěné do některého . Vaznice je příhradová složená z úhelníků.

Její osová vzdálenost je 3m. Spolu s dolní vzpěrou umístěnou mezi dolním pásem vaznice a dolním pásem vazníku tvoří podélné ztužidlo , které zajišťuje vzpěrnou délku dolního pásu vazníku. Horní pás vaznice je ve sklonu , aby .