Připojovací spára chybná montáž

Jak je patrné z obrázku 11. Příklad chybně provedeného (netěsného) vnitřního uzávěru připojovací spáry. Na stavbách je celá řada detailů, které zdánlivě nevyžadují naši pozornost.

V řadě případů posléze dochází k závadám během užívání budovy díky benevolenci k realizaci, nevědomosti či záměru ušetřit při realizaci. Jedním z velmi opomíjených míst je připojovací . Pozor na chybnou instalaci výplní otvorů.

Montážní firmy se pak ve smlouvě o dílo vzdají odpovědnosti za chybné provedení na základě požadavku investora. Přitom obvodové izolační pásky a tepelně. Poškozená vnější páska připojovací spáry hladítkem . Pod chybnou montáží okna si člověk většinou představí jeho nesprávné osazení do stavebního otvoru. Proto se doporučuje překrývat montážní pěny páskami, které chrání připojovací spáru z interiéru před vnikáním vlhkosti ( parozábrana) a z exteriéru před UV zářením (paropropustná páska). Každý kvalitní dodavatel oken a dveří by měl být schopen vhodný způsob ošetření připojovací spáry navrhnout a zrealizovat.

Vyplnění spáry pouze izolantem , tedy montážní pěnou (nedoporučujeme) – je možno realizovat pouze tam, kde . Součástí nabídky by také mělo být provedení vnějších a případně vnitřních parapetů, způsob provedení připojovací spáry a začištění ostění po zabudování oken. Výrobci na svých webových stránkách často uvádějí prověřené prodejce, kteří zabezpečují i montáž.

Je to dobré vodítko, žádný výrobce nebude . Zmíněné uzávěry jsou právě tím, co činí při montáži , zvláště u výměny oken, největší problémy. Platné ČSN definují, jakým způsobem má být ošetřena připojovací spára mezi oknem a ostěním. Přesto je však současná situace v této oblasti alarmující – přibližně montáží oken je prováděno zcela nevyhovujícím způsobem.

Proč je tedy jen zhruba deset procent oken montováno správně? Protože provedení připojovací spáry pouze montážní pěnou ve velké většině případů, které jsem řešil, souviselo s vlhkostním defektem oken, dveří nebo. Ukázka chybně zpracované připojovací spáry pouze s montážní pěnou.

Jeden z důležitých prvků pro správnou funkci oken, je jejich montáž. Při montáži oken bychom neměli zapomenout. Návrh (projekt) a způsob provedení připojovací spáry na stavbě jsou činitelé, které bývají velmi často podceňovány.

Nic není platné, že zákazník zaplatí vysokou částku za konstrukčně velmi kvalitně vyrobené okno, když takovýto drahý výrobek je chybně. Tepelná a zvuková izolace je zajištěna pouze, pokud je středová rovina připojovací spáry dokonale vyplněná izolačním materiálem. Chybná montáž okna vede nejen ke zvýšení tepelných ztrát, ale mohou vznikat značná poškození v důsledku vlhkosti, projevy průvanu a snížení zvukové izolace. Při návrhu připojovací spáry , musíme vždy vycházet ze zásady uvnitř těsněji než venku.

Proto se snažíme zákazníkovi i přes vyšší cenovou náročnost nabízet nejmodernější metody a materiály pro utěsnění, které nám nabízí systém ify. Nejen, že takto dodržíme zásady montáže oken definované již před lety . Na co se musí dbát při montáži : připojovací spára musí být zevnitř po celém ob- vodu trvale vzduchotěsně uzavřena. Vlhký a teplý vzduch místnosti se tak.

Montáž plastových oken či plastových dveří je služba, kterou lidé z různých důvodů podceňují.

Kvalita montáže přitom podstatně ovlivňuje konečné užitné vlastnosti vašich oken a dveří a to jak z hlediska izolace, tak hluku. Připravili jsme pro vás souhrn informací, které vám pomohou zajistit kvalitní instalaci . Tato operace je velmi důležitá, neboť chybné vypodložení výplně otvorů může zapříčinit nefunkčnost výrobku či jeho poškození. Osazená páska zcela nezakrývá připojovací spáru vyplněnou PU pěnou ( perlinka je už na PU pěně, ne až na vnitřní špaletě).

Jak má být správně osazená parotěsná páska s perlinkou přes připojovací spáru ? Vnitřní parotěsná páska je na okně nalepená ze tří stran (Boky a vrch okna) v jednom kuse a okno je zapěněno. Okna osazujeme tak, aby připojovací spára byla na obou stranách stejná, případně aby rám vyčníval na obou stranách stejně. Důležité je také dodržení jedné roviny svislosti rámů.

Proti posunutí se rámy zajistí pomocnými klíny. Ty se odstraní až při kompletaci připojovací spáry. Výška osazení rámu nad .