Produkce medu na včelstvo

Kolik medu můžu od svých včel očekávat? Když začneme uvažovat o medných výnosech, dostaneme okamžitě k poměrně intuitivnímu ukazateli – průměrnému mednému výnosu na včelstvo. Dělat závěry ohledně výnosů je ošidné, nicméně nástavkový včelař může očekávat – kg medu na včelstvo. Pro meziroční srovnání na úrovni republiky jsou sečtena včelstva ve všech okresech ČR a taktéž produkce medu v každém roce (stejné údaje jako v předchozím odstavci) a z těchto součtů je vypočítán celostátní průměrný roční medný výnos na jedno včelstvo.

Meziroční rozdíly v produkci. Zdroj dat k produkci medu Matematika – včely a včelařství – vcelky.

Za rok včelstvo spotřebuje průměrně kg medu , dalších zhruba kilogramů odebere včelař. Kolikrát musí včely vyletět kvůli sběru medných zásob? Jedním z faktorů, který nepříznivě ovlivňuje české včelařství, je relativně nízká spotřeba včelích produktů, zvláště medu , která se pohybuje v ČR kolem kg na obyvatele za rok. Spotřeba medu v ČR je téměř kg na obyvatele a rok s mírně. Soběstačnost ES je pod 50 . Finanční výnos je v tomto případě pouze fiktivní (ale pro celkové porovnání důležitý), protože veškerá produkce většinou . Jiné roky bude třeba nadbytek medu a tak velkou část produkce budou včelaři dávat do výkupu za třeba – Kč za kilo.

Z provedených analýz vyplývá, že výrazněji než přímý vliv jednotlivých faktorů ( nadmořské výška, ročník) působí na výši produkce medu jejich vzájemná interakce.

Komentář manželky k výsledkům mého včelaření byl jednoznačný:“ Nebude lepší , když si tu trochu medu radši koupíme? Vyjde nám to levněji a budeš mít více času na jiné činnosti. Jenom roje po stromech chytáš. Ve své vizi včelaření jsem se nenechal odradit.

Když jsem nakupoval nové úly,bylo to v Ostravě a místní . Nebyly brány v úvahu zásoby na konci roku a to může znamenat významné rozdíly z jednoho roku na další. Hive numbers – počty včelstev. Honey production – produkce medu celkem.

Na dobrou pověst českého medu se rozhodl vsadit 32letý Michal Popelka z Brna. Poté, co řadu let pracoval v pevném zaměstnaneckém poměru, rozhodl se zkusit něco zcela nového. Koupil si třicet včelstev, přeložil je do úlů na zahradu a me který milióny jeho včel vyrobí, chce vyvážet do Rakouska. Závislost produkce medu na prostředí. Silný vliv podmínek prostředí na produkci medu byl již dříve opakovaně dokázán a projevuje se tudíž v nízké heritabilitě produkce medu.

Včelstvo tak existuje jako informační centrum a orgán usměrňující sběr potravy na výhodnější zdroje. Tachováky na rámků a tenkostěné rámků, 39×2 celkem zazimovaných včelstev, Kaznějov (420m.n.m). Přišel jsem na to, že úl medu nepotí a včely jsou tak odolné, že přežijí i péči včelaře. Před založením vlastních včelstev je dobré vědět reakci na včelí bodnutí, jelikož alergie na včelí jed by mohla plány značně zkomplikovat.

Kompletní včelstvo – poslední možností je získání hotového včelstva např.

Na tuto otázku není snadné odpovědět. Záleží totiž na místě, kde je včelstvo umístěno. Výtěžek ovlivňuje nejen místo a jeho mikroklima, ale i zastoupení rostlin v okruhu několika kilometrů, dále má silný vliv i počasí. Obecně přijímaný komerční standard 1liber vytočeného medu na včelstvo (kg) není vhodným podkladem pro posuzování jakéhokoli provozního způsobu. Produkce medu této části světa zaujímá pouze celkové světové produkce.

Na stanoviště se létá helikoptérami a dle neověřených informací se prodává kilogram nejkvalitnějšího manukového medu až za 1. NZD (cca. 10- Kč ). Průměrný výnos medu za posledních let činí kg medu na včelstvo. Na to je potřeba dbát hlavně v době, kdy hrozí uzavření česna mokrým těžkým sněhem.