Protihlukové stěny betonové

Naše společnost vyrábí prvky pro betonové protihlukové stěny PHS. Soklové (základové) panely protihlukových stěn (PHS) jsou plošné prvky, které se vyrábějí jako plné železobetonové stěny, nejčastěji v tloušťkách a . Už let po celém světě pomáhají protihlukové stěny Liadur snižovat hlučnost u frekventovaných dopravních úseků, železničních tratí nebo průmyslových závodů. Klíčem je stavební materiál – lehké keramické kamenivo Liapor. To dává protihlukovým stěnám Liadur vysokou akustickou účinnost: vzduchová neprůzvučnost: .

Nejčastěji používaným systémem je systém betonových protihlukových stěn. Stěna se v těchto případech dělí na nosnou a pohltivou část. Nosná část je vyrobená z železobetonu, která při dodržení předepsaného způsobu vyztužení vyhovuje pro stanovené zatížení požadavkům na únosnost a mezní deformaci podle ČSN . Základy jsou tvořeny vrtanými pilotami a sloupky, nebo sloupky osazenými v základových patkách, spojených navzájem základovým pasem. Sklovláknobetonové prvky FibreC a Öko Skin.

Systém protihlukových betonových stěn Liadur nabízí vysoce účinnou ochranu před nepříznivými účinky hluku stále rostoucího dopravního zatížení. Již více než let dokazují, že jsou účinným protihlukovým systémem u frekventovaných dopravních . Protihlukové stěny Liadur se osvědčily na mnoha místech po celém světě.

Technický projekt je zpracován pro podmínky montáže, které přímo navazují na výrobní předpisy pro výrobu betonových protihlukových panelů, pro výrobu železobetonových základových kalichů a pro výrobu železobetonových sloupků protihlukových stěn (PHS). Z hlediska neprůzvučnosti jsou panely . Jejich použití se nicméně rozšiřuje také u výrobních areálů nebo obchodních center. Základními protihlukovými panely jsou dřevěné panely, hliníkové panely, betonové. Základní nosným prvkem protihlukové stěny SILENT jsou ocelové nebo žele- zobetonové sloupy, které přenáší zatížení do základové konstrukce (železo- betonové piloty nebo prefabrikované patky).

Pokud projektová dokumentace předepisuje použití železobetonových slou- pů, použijí se železobetonové sloupy řady PHS . Neustálé nebo pravidelně se opakující zatěžování obyvatel hlukem může vést ke vzniknu značných zdravotních problémů. O to důležitější je vysoká účinnost moderních, dle nejnovějších poznatků koncipovaných protihlukových systémů. Výstavba protihlukových zdí by měla být realizována citlivě a pouze tam, kde skutečně mohou plnit ochrannou funkci proti hluku.

Jakékoli jejich nadužívání a vytváření dlouhých betonových koridorů, kdy cestujícím i strojvedoucímu za oknem běží jen betonová šeď, výrazně snižuje atraktivitu . Až tři a půl metru vysoké protihlukové betonové stěny vyrůstají v poslední době podél kolejí na trase Plzeň – Praha. Správa železniční dopravní cesty trať modernizuje. Zástupci města, architekti i lidé žijící v okolí trati vidí ve vysokých bariérách problém. Kilometry rušné tratě z Prahy směrem do jižních Čech lemují nevzhledné a někdy až čtyři metry vysoké protihlukové stěny.

Není nic depresivnějšího než při cestě hledět do zdi, říká Michal Tesařík, který tudy denně dojíždí do práce. Dohromady okolo českých kolejí stojí přibližně 2kilometrů bariér, .

Pokud se při cestování vlakem rádi rozhlížíte do krajiny, čím dál častěji uvidíte jen beton. Rozsáhlá modernizace české železnice totiž přináší i výstavbu kilometrů nových protihlukových stěn. Stěny se nelíbí ani železničářům, požadují je však hygienici. Sanace povrchu betonové protihlukové stěny.

Poslat na e-mail Vytisknout stránku . Díky stavebnímu systému VELOX má mnoho lidí klidnější spaní. VELOX totiž lze použít na stavbu protihlukových stěn. Betonová protihluková stěna VELOX se dodává s integrovaným soklem a horním uzavíracím prvkem.

Rôzne typy tvaroviek umožňujú zhotoviť protihlukové steny jednostranne a obojstranne pohltivé – záleží na umiestnení od komunikácie a potreby zníženia hluku. PHS je také zakládána na betonový základ např. Do železobetonových pilot jsou zapuštěny (zabetonovány) železobetonové nebo ocelové sloupky .