Protiolejový nátěr

Ceny jiných barevných odstínů ( dle vzorníku RAL ), sdělíme na vyžádání. Vybrat variantu produktu. Protiprachový, protiolejový a zpevňující dvousložkový nátěr ve vodní emulzi.

Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 80m. Nátěr betonový podlah, protiolejový. Malby z malířských směsí – mal.

Protiolejový nátěr betonové podlahy. Barevný lesklý nátěr a pečetící vrstva na bázi epoxidových pryskyřic bez rozpouštědel. Vhodný do skladů, prodejních prostor, garáží, na rampy apod. Také jako barevný pečeticí nátěr na prosypávané podlahy a barevná samonivelační stěrka.

Vodou ředitelná nátěrová hmota na beton a jiné savé materiály s vyšší mechanickou zátěží. Natřené plochy vykazují velmi dobrou mechanickou odolnost, odolávají vodě, roztokům solí, olejům a krátkodobě motorové naftě. OBLAST POUŽITÍ – Používá se jako protiprachový, protiolejový ochranný nátěr průmyslo- vých podlah všech typů, kromě těch typů, u nichž je vyžadován výrazný protiskluzový efekt na mokrém povrchu.

Polyuretanový nátěr na bázi rozpouštědel pro interiérové podlahy, s protiskluzovou úpravou.

Odvoz odpadu a stavební sutě včetně ekologické likvidace v souladu s příslušnými právními předpisy. Další součásti dodávky díla: 3. NA HODNOTU MODULU PŘETVÁRNOSTI Edef = 60MPa. SKLADBA ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE – ENERGOBLOK, NA ÚROVNI -400. PRŮMYSLOVÁ STĚRKA ODOLNÁ ROPNÝM PRODUKTŮM (EPOXIDOVÝ, PROTIOLEJOVÝ NÁTĚR ), PROTISKLUZOVÁ ÚPRAVA, VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST.

Rychle schnoucí disperzní barva, odolná vůči olejům, s velmi dobrou krycí schopností, nepropouštějící vodní páry. Zpracovává se válečkováním, nástřikem nebo natíráním. Strojovna výtahu (místnost – 1. PP):. Dostatečné odvětrání strojovny. PODLAHA PŘÍZEMÍ V ZÁDVEŘÍ č. V prohlubni šachty bude provedeno zarovnání dna šachty po odstranění nárazníků, bude proveden protiskluzový a protiolejový nátěr.

V místech s velkou kumulací jednotlivých rozvodů jsou provedeny sádrokartonové kazetové podhledy. Hydroizolace proti podzemní vodě a zároveň ochrana proti radonu . Prohlubeň výtahu: V prohlubni výtahu instalovat jámu o rozměru 150x250x250mm pro ponoření čerpadla v případě zatopení výtahu vodou. Celá podlaha musí být vyspádováná k tomuto otvoru.

Prohlubeň musí být izolovaná proti spodní vodě a proveden protiolejový nátěr až do výšky 1m. Celkem za Staveništní přesun hmot.