Protipožární ucpávka intumex cena

Skládá se z lakovaného nerezového obalu, který je vyplněn protipožárním laminátem Intumex L. Jsou odzkoušeny varianty do stěn a stropů pro nasazenou nebo vestavěnou montáž, včetně variant do měkkých ucpávek Intumex. Profesní komory požární ochrany) působí úspěšně v požární bezpečnosti staveb na českém i slovenském trhu. Jednou z mnoha činností je přímá distribuce a aplikace protipožárních produktů a systémů fyrem Promat a Intumex. Všechny produkty a systémy jsou certifikovány .

Veškeré ceny jsou uvedeny bez příslušného DPH. Ceny jsou pouze orientační a závisí na mnoha aspektech. Skutečnou cenu Vám rádi zpracujeme po zaměření na místě instalace, nebo na základě prováděcí projektové dokumentace. Ceník montáží požárních ucpávek.

Ucpávka měkká kabelová pro odolnost EI – EI. K odborné montáži ucpávek a dotěsnění požárních uzávěrů používáme atestované výrobky společnosti Intumex a Promat. Je odzkoušen pro těsnění kabelových rozvodů, kovového potrubí a dilatujících.

Protipožární silikonový tmel Intumex SN je určen pro aplikaci do stěn a stropů.

Intumex B je nezpěňující protipožární cihla na bázi sádry a speciálních chemických příměsí, která v kombinaci v systémech tvrdých stěnových ucpávek. Při použití protipožární ucpávky vznikne maximální zamezení šíření ohně, kouře a možné vzniklé . Naše společnost provádí tyto ucpávky na základě školení a je vlastníkem „ Osvědčení“. Používáme postupy stanovené výrobcem na ucpávky kabelů a kabelových svazků, kovových a plastových trubek, těsnění spár v . Níže uvedené požární ucpávky provozuschopné nejsou, nejsou i ve Vašem . Požární ucpávky bývají skryty v podhledech komerčních prostor, kotelnách, instalačních šachtách bytů. HILTI, PROMAT, INTUMEX , . Působnost Praha a okolí. Jedině správná kombinace určených produktů v přesně definovaných podpěrných konstrukcích a dodržená technologie montáže zajistí funkčnost těsnění v případě požárů.

Poskytujeme také aplikace protipožárních ucpávek , tj. Ceny za provedení těchto nátěrů se odvíjejí od délky požární odolnosti, náročnosti a rozsahu jednotlivých akcí. Provedeme vám utěsnění: kabelových prostupů. Cena se stanovuje vždy individuálně dle použité technologie a velikosti prostupu.

Vlastníme osvědčení o proškolení pro instalaci požárních ucpávek od společnosti Hilti. Provádíme kontrolu a montáž protipožárních ucpávek a těsnění. Kabelov CA1_ucp CA1vka_Intumex_CSP.

Servis, montáž a revize požárních ucpávek,rh:kucera-doprava. Ucp CA1vka-s-man CBEetou-Intumex.