Protiradonová izolace

CENÍK A POUŽITÍ IZOLACÍ PROTI VODĚ A RADONU. Zdravim všechny stavebníky a žádám o radu. Radontesty a radonová opatření od profesionálů.

V říjnu jsme dokončili základovou desku, v listopadu zazimovali stavbu a teď čeká. Pásy zabraňují průniku radonu (plynu) do ovzduší uvnitř objektu většinou z podloží na kterém stojí stavba. Protiradonové pásy jsou určené k izolaci proti vlhkosti a radonu.

Střední radonový index stavby – základní ochranou je celistvě a spojitě provedená protiradonová izolace. Vysoký radonový index stavby – celistvě a spojitě provedená protiradonová izolace postačí, pokud koncentrace radonu v podloží rozhodná pro stanovení radonového indexu stavby nepřesáhne:. Dostatečnou ochranu stavby zajišťuje protiradonová izolace , která musí být provedena spojitě v celé ploše stavby přiléhající k zemině. Při použití asfaltových pásů je vhodné provést protiradonovou izolaci spojitě ve dvou vrstvách (pásech) a to ve dvou směrech – podélně a příčně, s dostatečným překrytím a . Profesinální protiradonová izolace za nejnižší ceny v ČR.

R nabízí profesionální protiradonové izolace vašeho pozemku nebo domu. Pás DEKBIT AL Slze natavovat plamenem na podklad opatřený nátěrem (např. DEKPRIMER) nebo na . Východiskem návrhu skladby hydroizolace je hydrogeologický posudek.

Na základě sond je určena propustnost zemin, stabilita vrstev, hladina podzemní vody (ustálená a její kolísání).

Pro izolace proti vodě se volí nejčastěji. Nejlepší protiradonová izolace novostavby, zkušenosti už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. Ahoj všichni, měla bych dotázek ohledně protiradanové izolace.

Naměřili nám ten nejmenší stupeň radonu a doporučili izolaci. Pod obvodovým a nosným zdivem máme klasickou ipu. Ale manžel teď přišel s tím, že by se tam snad měla dávat ještě nějaká folie na to. Tak sem se chtěla zeptat, jestli s . Izolace proti radonu – časté chyby.

Radon je radioaktivní prvek (plyn) vznikající v rozpadové řadě uranu a vyskytující se ve vysokých koncentracích zvláště v půdním vzduchu. Proti pronikání radonu se ve spodní stavbě objektů používá protiradonová izolace , která je zároveň i izolací proti vzlínající vlhkosti. Ve většině případů postačí protiradonová izolace s utěsněnými prostupy. V malém procenti (tzv.extrémně vysoký radonový index – není termínus technikus) je třeba protiradonovou izolaci doplnit . Při použití ve spodní stavbě jako hydroizolace proti zemní vlhkosti může být aplikován v jedné vrstě. Při použití jako protiradonová izolace se pás pokládá jako podkladní vrstva, která následně musí být překryta jiným pásem bez Al vložky, . Tomuto tématu byla dána přednost proto, neboť protiradonová izolace je opatřením nejčastějším a tvoří i základní díl opatření kombinovaných.

Vytvořit dokonalou a trvanlivou protiradonovou izolaci však patří mezi nejobtížnější úkoly. Stačí totiž jediné vadné místo v izolačním systému a ochrana proti radonu končí absolutním .

Radon je velmi nebezpečný a zákeřný plyn, který je bezbarvý, bez zápachu a bez chuti. Je velice dobře rozpustný ve vodě, proto se může do objektů dostávat spolu s vlhkostí. V české kotlině je jeho výskyt značný díky uranovým rudám.

Radon z nich vyvěrá na povrch, váže se na aerosoly v ovzduší. Pokud je koncentrace radonu nízká, postačí běžná hydroizolace, důležité ale je, aby byla položena po celé ploše domu. Tady je nutné, aby protiradonová izolace byla ve všech konstrukcích v přímém kontaktu s podložím doplněna buď o .