Provětrávaná fasáda

Provětrávané fasády mají na rozdíl od kontaktních fasád svislou vzduchovou mezeru, kterou proudí vzduch. Povrchová úprava s cenově dostupným obkladem nebo omítkou. Menší tepelné mosty než u dřevěné konstrukce.

Zaujala Vás provětrávaná fasáda a chtěli byste ji mít na svém domě? Jaké jsou zásady montáže tohoto typu fasády, aby fungovala jak má?

V této kategorii naleznete vaty vhodné k aplikaci provětrávané fasády. Jedná se o tepelnou izolaci kdy používanou metodou je vložení izolantu do předem připravené konstrukce z vně obvodové stěny objektu a překrytí fasádním obkladem. Tento systém je nejčastěji využíván při zateplování administrativních budov . Základem systému provětrávaných fasád jsou tepelněizolační desky, jež se montují v návaznosti na technickém řešení roštů pro osazení vnějšího obkladu. Při zateplení v podobě provětrávané fasády je tepelná izolace z kamenné vlny ROCKWOOL uchycena k nosné stěně nebo vložena mezi rošt. Provětrávaná fasáda je jedno z nejúčinnějších zateplení vůbec a jedná se o velmi šetrné zateplení.

Tepelná izolace střech, fasády , stropu, podlahy.

Zateplení rodinného bytového domu. Dotace na zateplení, foukaná izolace, alternativní izolace, polystyren, minerální vata, kamenná vlna, voština a vše okolo nich. Tyto systémy mají samostatnou předvěšenou část na nosném roštu fasády , který je mechanicky přikotven pomocí kotev k hlavní nosné konstrukci, či samonosnou předvěšenou část, nejčastěji z pohledových cihel . Provětrávaná či větraná konstrukce se skládá z vrchního pláště, který odolává povětrnostním vlivům, za ním je větraná vzduchová mezera a pak až následuje tepelná izolace a další skladba konstrukce.

Nejčastěji je využívaná při zateplení stěn dřevostavby, reprezentativních administrativních budov a hal. V sekci provětrávané fasády naleznete technické informace provětrávané fasády a jejich konstrukce. Technické specifikace pro provětrávané fasády jsou zde pro Vás. Skladba provětrávané fasády se od kontaktního systému zateplení liší vložením provětrávané vzduchové mezery mezi vrstvu tepelné izolace a vrstvu vnějšího obkladu.

Ve vzduchové mezeře komínovým efektem dochází k proudění vzduchu , které má vliv na účinnější odvod vlhkosti z obou přiléhajících . Dalším krokem může být odvětrávaná fasáda. Můžeme se s ní setkat na kamenných stěnách hradů, malebných selských staveních i dřevěných chalupách. Její vývoj byl čistě praktický, protože návětrná stěna domu byla enormně namáhána povětrnostními vlivy. Tvář stavby, fasáda , je tím, jak se dům představuje navenek. Finální povrchová úprava promlouvá ke kolemjdoucím ať už omítkou, dřeveným a cihelným obkladem, plechovou kazetou nebo dřevovláknitou deskou.

Oko neprohlédne skrz, avšak řešení souvrství nalézající se pod onou pohledovou tváří ovlivňuje nejen vzhled . Provětrávanou fasádu Lifebrick využijte pro řešení podezdívky vašeho domu.

Je vhodná pro jakékoliv stavby, do jakéhokoliv prostředí. Podezdívky jsou často velmi namáhanou částí domu. Stojíte před rozhodnutím, zda dům podřezat, nebo použít sanační omítku? Zvolte jednodušší řešení – provětrávanou fasádu Lifebrick, . Chytré fasády jsou známé i jako předsazené fasády, provětrávané fasády , odvětrávané fasády nebo zavěšené fasády.

S rozvíjející se bytovou i průmyslovou výstavbou se stále častěji můžeme setkat s provětrávanými fasádami. Nabízí zdravé bydlení, optimální zateplení a. Tyto konstrukce se dostávají do popředí nejen díky novým materiálům a způsobům kotvení, ale také díky svému širokému uplatnění z hlediska architektonických požadavků.