Radon stavba domu

Pokud jste lidi jako my a chystáte se dům stavět poprvé a doposud netušíte, co to radon a radonové měření je. Stavební etapa: měření radonu – Stavba domu. Když bude projektant znát hodnoty radonového indexu před nebo při kreslení projektu, navrhne optimální opatření, jak pronikání radonu do domu zabránit.

Při stavbě rodinného domu se setkáváme s tím, že stavební úřady vyžadují ve stavebním řízení dodání protokolu o měření radonu. Pronikání radonu z podloží do budovy by měla bránit protiradonová izolace, ale ochrana domu by se podle odborníků měla řešit individuálně. Radon je přírodní radio.

Pro obyvatele České republiky představuje podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) radon v budovách nejvýznamnější zdroj ionizujícího záření. Každá stavba rodinného domu nebo jiného objektu s pobytovými místnostmi se tedy chová jako vysavač velkého rozsahu a nasává konvekcí vzduch s radonem přes každou netěsnost v základové konstrukci. Protože radon -2je inertní plyn dalším významným mechanismem jeho vstupu do domu je difuze, a to přes celou. Pokud se taková stavba umísťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z. Pokud byla stavba provedena na nízkém radonovém riziku a nebyl použit podezřelý stavební materiál a není dodávána voda s vyšším obsahem radionuklidů,.

Přírodní plyn, který se uvolňuje rozpadem radioaktivních prvků v zemi, se nazývá radon. Jsou dva způsoby, jak se dostane do domu. Buď se uvolňuje přímo ze země, nebo je zabudovaný ve stavebních materiálech.

Dobrá izolace základů a spodní stavby je alfou a omegou každého domu. Jaké jsou aktuálně nejčastější způsoby založení velmi úsporných domů ? Máte v plánu postavit úplně nový rodinný dům nebo si zrekonstruovat váš starší domek? Vaším prvním krokem než kopnete do země, by mělo být měření radonu v podloží, na kterém chcete stavět.

Ve smlouvě o dodání stavby požadujte, aby stavba byla provedena podle platných technických norem, tedy i vhodným způsobem ochráněna proti pronikání radonu z. Doporučujeme provést měření radonu v interiéru, pokud si chce stavebník ověřit, zda byla protiradonová opatření při stavbě domu provedena správně. Pokud uživatelé domu nevyváží těsnost nových oken zvýšením intenzity větrání, mohou si přivodit vážné zdravotní komplikace. Radioaktivní a jedovatý radon. Následně se dostává do plic . Rozhodli jste se, že si postavíte vysněný rodinný dům? Nebo máte v plánu vylepšit vaše stávající bydlení rekonstrukcí?

V obou případech je nutné zaměřit pozornost také na radon , který je pro nás nebezpečný. V dnešním článku, o nebezpečném. Jak dostat radon z domu. V případě, že stavba bude umístěna na pozemku se středním nebo vysokým radonovým indexem, projektant navrhne preventivní protiradonová opatření. Návrh je pak součástí dokumentace ke stavebnímu povolení.

Při stavbě nového domu musí stavebník předložit stavebnímu úřadu protokol o stanovení radonového indexu stavebního pozemku.

Na radon by se nemělo zapomenout ani při rekonstrukci domu. Zejména při výměně oken a zateplování objektuje důležité zajistit . Kombinace těchto dvou vlastností způsobuje, že radon se podílí na celkové radiační zátěži obyvatelstva a výrazně zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny plic. Snadno může trhlinami a prostupy pro trubky proniknout i do sklepních prostor domů. Odtud radon proniká schodištěm do horních podlaží. Pokud potřebujete zjistit koncentraci radonu rychleji (např. před rekonstrukcí nebo při kolaudaci domu ), lze objednat krátkodobá měření u specializovaných firem.

Koncentrace radonu se může se měnit velmi významně během roku. Velmi ji ovlivňuje větrání a změny v přísunu radonu z podloží.