Rekonstrukce historických fasád

Komplexní servis a dlouholeté zkušenosti. Provádíme rekonstrukce historických fasád , nabízíme zateplování fasád kvalitními kontaktními i provětrávanými zateplovacími systémy. Rekonstrukce historických fasád. Fasáda je tváří a zároveň ozdobou každé budovy. U historických budov to platí dvojnásobně.

Předpokladem kvalitně provedené opravy fasády historického objektu je v první řadě vyhodnocení její historické hodnoty a následně vhodně zvolený postup její obnovy.

Uvnitř historických budov rekonstruujeme interiéry, opravujeme původní výzdobu a provádíme veškeré ostatní stavební práce. Nabízíme kompletní servis v oblasti stavebnictví. Navštivte nás nebo kontaktujte. Historické fasády – rekonstrukce a revitalizace, Moravskoslezský kraj.

Provádíme generální opravy a rekonstrukce historických fasád včetně jejich ozdobných prvků např. Mimo tyto práce provádíme i opravy poškozených klempířských konstrukcí, jedná se hlavně o . ND – Jiráskova 4 Brno. Bytové družstvo Jiráskova 46. Naše hlavní specializace – obnova historických slohových fasád – je prováděna vybranými pracovníky v oboru štukatér, fasádník a dozorována garanty s více než letou praxí v .

Obnova fasád historických staveb a objektů v územích pod plošnou památkovou ochranou vůbec patří k nejvýznamnějším, nejnápadnějším a též nejsledovanějším oblastem oboru obnovy památek. Fasády historických staveb jsou zpravidla složitými, vrstevnatými strukturami, kde každý, i nevelký a dílčí zásah ovlivňuje . Martin Škarbuška stavební firma – rekonstrukce historických objektů a slohových fasád domů. Montáž fasádních zateplovacích systémů včetně dodávky materiálů a rekonstrukce objektů včetně vypracování projektové dokumentace. Domov důchodců Rychmburk – statické zajištění a GO fasád.

Stavební práce probíhaly ve dvou etapách. První etapa obsahovala opravu vstupní brány a JV hradby DD. V druhé etapě se realizovalo statické zajištění vybraných částí a byla provedena GO fasád vnějšího obvodu DD. Stav a vzhled fasády je vizitkou každého domu.

Délka funkčního období fasády není nekonečná a oprava je dříve či později nutností. Při dobře provedené rekonstrukci odolává nepříznivým klimatickým vlivům, zabraňuje v prostupu hluku a šetří náklady na . Zároveň se podílí na podobě svého okolí, do jehož kontextu by měla zapadnout i po opravě. V naší firmě připravujeme kvalitní návrhy rekonstrukcí historických staveb v rámci sekce ARHOS. Opravy historických fasád.

Požaduje se obnova dochovaných historických omítek se zachováním a obnovou všech tvarových prvků fasády , obkladů a povrchových úprav a doplnění chybějících částí materiálem ve shodné úpravě. Zdobené fasády , oprava historických budov a oprava historických fasád jsou naší další specializovanou činností. Používáme pouze jím schválené materiály , barvy a technologické postupy, aby bylo zachováno starobylé kouzlo a krása zdobených historických fasád a . Jak už to bývá, každá historická, ale i novodobá fasáda podléhá přirozenému stárnutí a musí být pravidelně udržována.

Jsme odborníky na rekonstrukce historických fasád a opravy břízolitových omítek.

Zajišťujeme kompletní servis v oblasti klempířských a pokrývačských prací. Zabýváme se rekonstrukcí a montáží střech rodinných a bytových domů. Zaměřujeme se na opravy a celkové rekonstrukce historických fasád , včetně obnovy původní štukové výzdoby.

Práce probíhají ve většině případů restaurátorským způsobem pouze u velmi silně poškozených omítek doporučujeme provést repliku, která věrně respektuje originál. V několika případech jsme prováděli fasádu .