Rekonstrukce krovu postup

Jedině profesionální statik lze s jistotou říci, zda je určitá část konstrukce vhodná pro zachování, či zda je její nosná funkce již naplno vyčerpána. Před tím, než budu popisovat různé praktické postupy . Kompletní průvodce stavbou. Stejný postup aplikujeme na kleštiny.

Nyní můžeme veškeré řezivo opatřit nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Stavba krovu svépomocí může pokračovat .

Postup při rekonstrukci střechy (foto: Tondach). Tak, rekonstrukce zdárně pokračuje, ovšem zcela jiným tempem než jsem plánoval. V tuto chvíli jsme již měli být nastěhováni, ale jaksi to všechno trvá mnohem déle.

Momentálně jsme ve fázi, kdy máme nahozené a vybroušené podhledy, nahozené štuky, ustavena kamna a vyvložkovaný komín, vyměněna okna. Pokud je vaznice jen jedna ve vrcholu a jsou přes ni „přehozeny“ jednotlivé krokve, říká se takovému krovu „na kobylu“. S rozšířením železnic a nádražní architektury ve druhé polovině 19.

Tento postup je zpravidla nutné respektovat. Poctivým tesař ským přístupem k . Nejčastější příčinou poškození krovu bývá špatná, netěsná nebo jinak porušená krytina střechy.

Ta způsobuje, že zatékající voda je důvodem hnijících tesařských spojů, prasklých krokví, poškozených sloupků a vzpěr, nefunkčních zavětrovacích prvků. Nedojde-li včas k opravě této porušené krytiny, mohou být zasaženy i . Při současných opravách historických staveb jsou krovy stále jednou z nejohroženějších konstrukcí. Obecně jsou považovány za technicistní konstrukci.

Nejprve je tedy třeba opravit co nejkvalitněji hrubé nosné konstrukce, vyřešit poruchy domu a pak pokračovat k povrchům. Tedy je to cesta zevnitř ven. Jakmile totiž budou základy, izolace proti vodě a konstrukce krovu zakryté dalšími vrstvami, bude velmi náročné je vyměnit.

Jinak hrozí, že do konstrukce zavlečeme škůdce nebo choroby a všechno se pak zbytečně prodraží. Proto bychom se měli přesvědčit, zda do krovů nezatéká, zda není poškozená krytina a jestli dobře funguje odvětrávání půdy. Co všechno vám může přinést rekonstrukce střechy?

Realizace rekonstrukce střechy. Nejprve bychom si měli ujasnit, co od nové střechy očekáváme. Nejde jen o estetickou stránku, ale důležitá je především funkčnost střechy. Při volbě vhodného typu krytiny bychom se v první řadě měli zaměřit na její hmotnost, jak již bylo řečeno, z důvodu únosnosti krovu. Jak probíhá rekonstrukce ploché střechy panelového domu systémem RpSt?

Následující obrázky Vám přiblíží postup rekonstrukce a montáže nové střechy. Původní stav střechy panelového domu. Montáž vazníků v osových vzdálenostech á 6m s podepřením nad příčnými nosnými stěnami.

V takových případech je při rekonstrukci nutno improvizovat.

Výhoda u novostavby: na rozdíl od rekonstrukce nemusíte řešit, co je dole pod vámi, . Zkušeným řemeslníkům trvá montáž krovu a. Zateplení nad krokvemi – postup montáže. Rekonstrukci střechy svěřte odborníkům, pak je dobrý výsledek zaručen. Konstrukce krovu je připravena v pohledové kvalitě dřeva.

Krov je realizován bez přesahu u okapové hrany. Na střechu se položí celoplošný záklop,. Zjistíme rozsah a typ poškození a navrhneme vhodný postup opravy. Díky letité zkušenosti v oboru jsme schopni pracovat i bez. Opravy a renovace se týkají i střech.

Ono stačí, když nás nečekaně zaskočí silný vichr a deště. Potom vše musíme řešit co nejrychleji, abychom si zabezpečili domov a nedošlo k dalším škodám. Každý dům je jiný, takže i postup rekonstrukce bude vždy jiný.

Jednu z možnostínajdete v následujícím příkladu. Možný postup rekonstrukce rodinného domu 1. Bourání krovu a nosných konstrukcí v podkroví, dostavba nových nosných stěn v podkroví pro vyšší střechu. Nový krov, střešní tašky a okna v podkroví. Rudolfov, České Budějovice, 22.

Suché Vrbné, České Budějovice, 10.