Rozteč latí bobrovka

Výrobní závod: BLÍŽEJOV. Technické údaje povrchově. Difuzní fólie vhodná na bednění. Rozteč nosných latí musí být 1mm (viz. obrázek č.1).

Začněte laťovat od spodního okraje střechy. Končete vždy hřebenovou latí.

Namontujte žlabové háky a okapové žlaby. Háky je nutno zadlabat do latí. S pokládkou krytiny začněte v pravém dolním rohu střechy.

Při montáži první šablony buďte . Bezpečný sklon 30°, S těsným podstřeším 24°, S vodotěsným podstřeším 20°. Nekeramické příslušenství 10let. Pokud se tento typ vikýře ve vrcholové oblasti rozšíří na rovnou pultovou plochu, hovoříme o pultovém vikýři se zaoblenými boky – Napoleonském klobouku. Z hlediska spotřeby latí je levnější korunové krytí, které jich na metr čtvereční vyžaduje metru.

Díky zachycení druhé řady pokládaných bobrovek na hraně první řady vychází jedna lať na dvě řady bobrovek.

U korunového krytí se rozteč předepisuje v rozmezí až centimetrů. U loučového krytí nejsou . Krytina z pálených tašek. Pálené tašky se pokládají na laťování, které probíhá po celé délce střešní roviny a jejich rozteč závisí na rozměrech tašek a je shodná s krycí délkou tašky. Minimální průřez latí musí být 30xmm a kontralatí se stanoví na základě požadavků na větrací průřez, . Používejte běžné střešní latě (35) x mm. Rozteč latí volte v rozmezí, které doporučuje výrobce tašek (když použijete latě šířky mm musíte rozteče volit tak, aby dílce THERMO dobře na latích seděly.

V dílcích THERMO typ 3je vybrání pro latě široké mm). Změřte pásmem skutečnou délku . I kdyžje bobrovka posuvnou taškou, je-li zakrývaný půdorys pravoúhlý obrazec, je dobré, jsou-li všechny latě přibity ve stejné rozteči. Začíná se od okapu, kde se první (podpěrná) lať , přibije jako štorcová (aby se řady neotvíraly) a na druhou lať už se zavěšují tašky. K dodržení správné rozteče latí sloužíjakási dřevěná . Pálená střešní taška je přírodní výrobek – mohou proto na základě rozdílného složení surového materiálu vzniknout při výpalu drobné barevné rozdíly. SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ: Taška TONDACH.

Sklon střechy: – 90°. Tašky se stlačí na nejmenší možný dosah a změří se krycí šířka tašek ve sraženém stavu Cwc. V naprosté většině případů dnes budeme používat dvojité pokrytí bobrovkami , které zajišťuje dokonalou vodotěsnost střechy.

Prvnímu způsobu říkáme korunková vazba . Určeno přednostně pro pálené a betonové krytiny ve dvou délkách, a to 5mm ( rozteč latí 2až 3mm) a 7mm ( rozteč latí 3až 3mm).

Vyrobeno z černé pásoviny 30xmm. Rozteč střešních latí se pohybuje dle konkrétních výrobců a typů střešní krytiny od 3do 3mm. Konstrukce posuvné pálené střešní tašky Brněnka klasického formátu umožňuje kladení na střešní latě o roztečích 2- 3mm. Montáž bobrovky – dvojité krytí. Bobrovka Engoba Nero 19×40.

Zvýšený požadavek na těsnost podstřešního prostoru. Vzhledem k zatížení konstrukce, latě zahustit na rozteč 1mm (počítáno na rozteč krokví m).