Sanace krovů

Naše firma má již více než let praxe v tomto oboru, neváhejte – kontaktujte nás ! Když jsme si nechávali od architekta vypracovávat projekt na rekonstrukci dosud neobývaného podkroví čerstvě pořízeného domu z počátku 50. Myslím, že ani sám architekt neměl tenkrát tušení, jaké martyrium to pro nás bude v blízké . Ceněný Učitelský dům je tak opět bezpečný. Kompletní chemická sanace krovu , likvidace červotoče a tesaříka v prostorách půdy nad obytnou a hospodářskou budovou a stodolu.

Použita byla technologie Tlakové injektáže, očištění konstrukce a celoplošný airless nástřik.

Provedené práce: Likvidace tesaříka a červotoče. Chráníme Vaše střechy a dřevostavby před škůdci již několik let. Potřebujete provést ochranu nebo sanaci trámů a krovů ? NaN střechy – provádíme ochranu a sanace trámů a krovů. Neváhejte se na nás obrátit!

Souhlasím, aby moje diplomová práce byla zveřejněna v souladu s § 47b Zákona č. Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity. Jelikož si zakládáme na seriózním jednání k našim zákazníkům, navrhneme ideální způsob likvidace. Způsob, který by jsme aplikovali na vlastním majetku.

Tak aby byl pro Vás cenově přijatelný a zároveň dostačující pro zdárnou likvidaci škůdce. Po předchozích stavebních činnostech a před zahájením jakékoli činnosti na stavbě je nutné předat pracoviště. Pracoviště předá mistr nebo stavbyvedoucí. Převzetí proběhne prohlídkovou kontrolou stavby. Vše se následně zapíše do stavebního deníku.

Kontroluje se zařízení stavby včetně prostoru, kde bude prováděno . REKONSTRUKCE KROVU , STŘECHY A FASÁDY – kulturní památka Uhelný trh. Lokalita, Uhelný trh, Praha 1. Dále obnova historické . Před sanací krovu , cca let staré střechy, byl proveden mykologický průzkum, při němž bylo zjištěno napadení konstrukce střechy škůdcem v několika místech nosné části. Následovalo očištění a odprašnění a výměna napadených častí konstrukce. Nasledoval nástřik a hloubková injektáž přípravkem Lignofox Profi. HLADKÝ PETR- SANACE KROVŮ , Náměstí Gen.

Objednatele (Farního sboru) provedení horkovzdušné sanace krovu a klenutého bedněného stropu Horního kostela ve Velké Lhotě u Dačic, okr. Metoda horkovzdušné sanace historického krovu, napadnutého dřevokazným hmyzem . Tlaková injektáž spočívá v napuštění dřeva insekticidním nebo fungicidním přípravkem pod tlakem několika desítek. Osazení injektorů na stěně před zatlučením.

Stěna po zatlučení – tomuto věnujeme zvláštní péči, injektory nejsou téměř viditelné.

Sanace dřevěných konstrukcí. Mikrovlnná sanace stropních trámů a záklopu chalupy na Drahanské vrchovině ( Ruprechtov).