Sanace tramu

Potřebujete provést ochranu nebo sanaci trámů a krovů? NaN střechy – provádíme ochranu a sanace trámů a krovů. Neváhejte se na nás obrátit! Sanace dřevěných trámových stropů.

Vypracovali: Michal Kala, Jiří Psohlavec.

Garant, přednášející a vedoucí cvičení: doc. Katedra technologie staveb. Obor – „L“ Příprava, realizace. Technologie sanace dřevěných konstrukcí. Prodloužení nebo podepření stropních trámů.

Než se pustíme do konkrétního návodu, rychle si zopakujte obecné zásady sanace napadeného dřeva: Udržujte rovnovážnou vlhkost. Při preventivní chemické ochraně konstrukce proto dejte důraz na ošetření těžce dostupných míst, jako jsou záhlaví trámů nebo pozednice. Naše firma má již více než let praxe v tomto oboru, neváhejte – kontaktujte nás !

Nahrazení (resp. doplnění) poškozeného dřeva v prvku zdravým dřevem nebo jiným materiálem při . Tmavá barva trámů roubení v odstínu Pehalinu Palisandr s roční periodicitou enormně tepelně zatěžuje jižní stranu roubenky oproti severní, neosluněné straně, což mělo za následek její seschnutí a smrštění. Tyto tvarové změny měly negativní vliv na funkčnost oken, dveří, pavlače a výplně spár mezi trámy . Na druhou stranu s dostatečnou dimenzí trámů (nosníků) si masivní dřevo při požárech zachovává svoji nosnost podstatně déle než ocelové nosníky. Při preventivních prohlídkách a zjišťování stavu poškození dřeva je nejsložitější identifikace ztráty pevnosti trámů tam, kde dochází nebo došlo ke kontaktu . Ukázka z napínání průvlaků tímto postupem je na další fotografii, kde je zachyceno i napínání železobetonových trámů předchozím způsobem. Podobně z další fotografie je patrno napínání železobetonových trámů příložkami uloženými zboku.

Jinou možností, jak dodatečným předepnutím trámu zvětšit . Též provádíme preventivní sanace nového řeziva. Chemické ošetření dřeva provádíme několika způsoby dle stupně poškození konstrukcí: 1. Celou práci trošku komplikoval fakt, že vazné trámy nebyly z jednoho kusu. V několika případech se stalo, že jeden z trámů byl hmyzem poškozený výrazně víc a ke svému . Obnova Libušína na Pustevnách.

Romantický pohled na západ slunce z Pusteven (vlevo silueta Radhoště), zapadá za hřeben. Mikrovlnná sanace původních, zachráněných trámů , které půjdou zpět do objektu. Detail komory z generátorů naší výroby.

Kontrola teploty dřeva po ošetření a její důsledek – výron pryskyřice. Například složitější spoje trámů nebo konce krokví těsně nad věncem budovy nebo uložení zhlaví trámů. To je pouze potvrzení faktu o kterém se zmiňujeme na jiném místě našich stránek – a sice té skutečnosti, že k dosažení nejlepších výsledků vede kombinace použití obou technologií.

Firma Redok provádí sanace dřevěných půdních konstrukcí napadených dřevokazným hmyzem (např. červotočem, tesaříkem) a preventivní ochranu proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. Biotičtí škůdci jsou schopni za příznivých podmínek způsobit během několika let závažná . Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu). Našel jsem na půde několik trámů napadených červotočem.

Jaký přípravek je na sanaci a následnou ochranu nejvhodnější. Hlavním cílem práce je posoudit krov i střechu z pohledu ochrany a sanace. Na dolním konci jsou nárožní i námětkové krokve začepovány do vazních trámů. SANACE VYBRANÝCH TYPŮ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ.

Nejčastějším problémem starších a historických krovů je degradace částí některých dřevěných prvků a dílců od působení dřevokazných hub, plísní a hmyzu. Jedná se zejména o krokve, vaznice, zhlaví vazných trámů a pozednice.