Sendwix omítka

Ve variantách provětrávaných chrání izolační vrstvu lícová přizdívka. Omítka se nanese do požadované tloušťky a stáhne do roviny omítkářskou latí. Po dostatečném zatuhnutí omítky (6-h)se povrch omítky celoplošně zdrsní mřížkovou škrabkou nebo kovovou latí.

OM 2Podkladní spojovací můstek tl. Armovací vrstva LM 7Lepicí a stěrkovací hmota.

Penetrace pod šlechtěné omítky. Tenkovrstvá silikonová omítka zrno mm. Celková doba zrání omítky před aplikací jednovrstvé omítky PROFIMIX JM 3je závislá na její tloušťce a vnějších . Nanáší se širokou štětkou nebo válečkem.

KMB SENDWIX P, Skladba konstrukce (tloušťka v mm), Tloušťka celkem. Funkčnost vícevrstvého vápenopískového zdiva Sendwix záleží nejen na kvalitní projektové přípravě, ale i na dodržení zásad při jeho realizaci. Určena jako součást pro zvokověizolační mezibytové stěny.

PROFIMIX – Cementové potěry, Omítkoviny, Lepící hmoty, Zdicí malty, Štukové omítky, Tepelně izolační malty a omítky.

Kontaktní zateplovací systém s minerální izolací Obr. Certifikovaný systém vícevrstvového zdiva KMB Sendwix umožňuje dosáhnout parametrů ultranízkoenergetické i pasivní výstavby. V katalogu nemáme podrobnější informace o sendwix. Níže naleznete zboží v internetových obchodech, které odpovídá.

Překlad z vápenopískových U-profilů. Novostavba Rodinného Domu. Holovousy v Podkrkonoší. Zodpovědný projektant: DatuMěřítko : Formát : Vypracoval.

Speciálně modifikovaná štuková omítka se sníženou nasákavostí a zvýšenou přídržností k podkladu. POUŽITÍ: Je určena k ručnímu provádění povrchových úprav jádrových omítek ve vnějším i vnitřním prostředí. Stropní konstrukce Rector tl.

Jdenovrstvá omítka Cemix 0tl. Vzhledem k tomu, že rohože z minerální vlny jsou velmi propustné, není docílení tohoto požadavku triviální. Jednovrstvá vápenocementová omítka mm. Vápenopísková cihla Sendwix 8DF-D mm.

Dřevovláknitá izolace Steico Therm mm. Vnější silikon-silikátová omítka mm č.

Kondenzace vodní páry neohrožuje funkci konstrukci. Používané součinitele tepelné vodivosti. Součinitel tepelné vodivosti ? CEMIX Superthem TO jádrová omítka.

Lepidlo a stěrkovací hmota šedá – flex T. Sklovláknitá tkanina Vertex R. Oba produkty doplňují systémové řešení Lambda YQ a byly vyvinuty speciálně pro práci s Ytongem. Zlepšují tepelněizolační vlastnosti stěny a přispívá k celkové kvalitě provedení stavby. Jejich použití uspoří čas při aplikaci i spotřebu materiálu.

Vnitřní vápenocementová omítka Ytong Innenputz umožní díky . Nový Domov pro seniory staví v klidném prostředí Pelhřimovských sadů dodavatel GEOSAN GROUP, a. Technická příručka – ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. DF-LP AKU tloušťka zdiva 2mm tloušťka.