Skladba dvouplášťové ploché střechy

Tomáš Petříček, podklady: Doc. BHO- Pozemní stavitelství III snímek: 1. DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY. Plochou střechu charakterizuje sklon do ° a použití povlakové hydroizolace namísto skládané krytiny známé ze šikmých střech.

Využití ploché střechy oproti šikmé má mnohá opodstatnění.

Plochá střecha zejména umožňuje plné využití plochy posledního podlaží oproti obytnému podkroví pod šikmou . Návrh skladby střešního pláště plochých střech. Ploché střechy pro dlouhodobě spolehlivé fungování hydroizolace potřebují dostatečný spád. Dvouplášťové nevětrané střechy se nemají navrhovat. Dříve používané ploché střechy bez spádu, nebo minimálním spádem do , se neosvědčily. Různé modifikace ve skladbě či vytvoření dvouplášťových střech je možno s výhodou kombinovat a využít pro splnění specifických požadavků, které jsou kladeny na konkrétní konstrukce.

U plochých střech je odvětrávací mezera také vedena v prostoru nad tepelnou izolací, je vyvedena přes mřížky do venkovního prostředí a hydroizolační vrstva je pak kotvena například do bednění záklopu umístěného nad ní. Nejběžnější skladba provětrávané dvouplášťové střechy – podkroví.

KUTNAR- IZOLACE STAVEB a. Centrum technické normalizace . Jednoplášťová střecha ↔ dvouplášťová střecha. Příklad řešení jednoplášťové ploché střechy o klasickém uspořádání vrstev. Příklad dvouplášťové střechy s provětrávanou vzduchovou dutinou.

Skládá se ze spodního a horního pláště odděleného vzduchovou mezerou. V odborné literatuře jsou označovány jako střechy teplé, protože teplý vzduch z vnitřního prostředí prochází . Tabulka označení skladeb střech. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ. Nepochůzná jednoplášťová plochá střecha (N1s).

Plochá střecha dvouplášťová jak již název napovídá jedná se o dva střešní pláště,které jsou rozděleny vzduchovou vrstvou, u šikmých střech je použití časté u plochých již méně. Skladba jednoplášťové střechy. Dolní plášť tvoří nosnou konstrukci střechy (strop nad posledním podlažím).

Na dolním plášti je položena vrstva tepelné izolace. Horní plášť je od spodního oddělen větranou vzduchovou mezerou. Na horní plášť se pokládá střešní .

Nemá funkci tepelné izolace. Provětrávání musí být tak . PS-4B – cvičení střechy. Základní typy plochých střešních plášťů.

Původně se ploché střechy začaly realizovat voblasti smalými srážkami, ale od 30.