Skladba ploché střechy pochozí

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací. Různé modifikace ve skladbě či vytvoření dvouplášťových střech je možno s výhodou kombinovat a využít pro splnění specifických požadavků, které jsou kladeny na konkrétní konstrukce. KUTNAR- IZOLACE STAVEB a. Centrum technické normalizace . Zdravím, Potřeboval bych poradit se skladbou ploché střechy terasy nad garáží.

Podle projektu to má vypadat podle přiloženéh. Vedle těchto dvou základních způsobů zateplení plochých střech v obytném sektoru jsou i další možnosti, například kombinace jiné tepelné izolace, vybudování pochozí či zatravněné ploché střechy nebo použití obrácené skladby ploché střechy (kdy se tepelná izolace pokládá až nad hydroizolaci). Technologie a provádění plochých střešních plášťů. Varianty provádění hydroizolací. Pochozí a pojížděné úpravy střešních plášťů.

Tento moderní způsob zateplení v sobě skrývá veliké možnosti využití ploché střechy. Skladba střechy použita v projektu.

U rodinného domu lze tímto způsobem zateplit pochozí terasu bez obav, že pod ní bude mrznout. V centru města si můžete tímto způsobem zhotovit střešní zahradu, u kancelářských budov lze na střeše vybudovat parkoviště, nebo. Druhy, skladby a vrstvy jednoplášťových plochých střech. CHALOUPKA, Karel a Zbyněk SVOBODA.

Střechy budov musí splňovat normové požadavky na tepelně- izolační vlastnosti střech. Posouzení střešní konstrukce z hlediska tepelné ochrany je nedílnou součástí návrhu střešního pláště. Tento typ zateplení ploché střechy má také své nevýhody v podobě rizik, které se můžou přehlídnout při realizaci. Teď přímo ke skladbě a řešení obrácené střechy.

Většinou se toto řeší zatížením souvrství obrácené střechy a nejčastěji vrstvou kačírku, nebo další pochozí vrstvou. To mohou být požadavky na vlastnosti tepelně technické, na požární odolnost, způsob využití střechy (například bude-li střecha pochozí ). Plochou střechu charakterizuje sklon do ° a použití povlakové hydroizolace namísto skládané krytiny známé ze šikmých střech. Využití ploché střechy oproti šikmé má mnohá opodstatnění.

Plochá střecha zejména umožňuje plné využití plochy posledního podlaží oproti obytnému podkroví pod šikmou . Všechny zde uvedené skladby je. Nepochozí střecha s obrácenou skladbou bezpečně zajistí ochranu hydroizolace před poškozením.

Před vnějšími mechanickými vlivy chrání hydroizolaci vrstva tepelné izolace na bázi extrudovaného polystyrenu URSA XPS, která je umístěna nad ní směrem do exteriéru. V závislosti na plánovaném využití střechy lze kompaktní skladbu doplnit o pochozí vrstvu, vegetační souvrství, vozovku apod.