Skladba provětrávané podlahy

Zvoliljsem následující skladbu : upěchovaná zemina-hlína, tvarovky Solido 16cm, bet. Vysušování zdiva vzduchovými systémy: Podpodlahové sanační dutinové. Tipy pro zateplení domu: izolace zdiva, střech, podlah, stropů. Systém provětrávané podlahy lze provést i jinak.

Odvětrané podlahy , nejlepší řešení k odvedení vlhkostí pod podlahou.

V neposlední řadě se z neodvětraných podlah dostává vzlínající voda přes kamenné základy do cihlového zdiva a tím způsobuje vysokou koncentraci vlhkost v cihlovém zdivu. Zde záleží především na požadované nosnosti podlahy. Obecně se dá říct, že pro použití na bydlení stačí pod tvarovky štěrkový podsyp, který je zhutněný na min. Pro vyšší zatížení – garáže, sklady, kanceláře – je dle konkrétního podloží v místě stavby vhodnější volit skladbu s podkladovým betonem – kvality B 15. Výsledky jsou více než výmluvné tj.

Pcihelná dlažba do štěrku ( 1PP, 1. NP). Pstávající kamenná dlažba (1PP). Pnátěr proti otěru, podlaha na ocel.

NP- provětrávaná skladba ). Pstávající cementová mozaiková dlažba na terénu . IPT spočívá ve vytvoření souvislé provětrávané vzduchové dutiny, pomocí níž je veškerá vlhkost odvedena mimo objekt. Základním prvkem systému jsou izolační provětrávané tvarovky, které mohou být použity jednak ve skladbě podlah , ale také jako svislá hydroizolace podpovrchových částí obvodového . Ještě mám na Vás dotaz ohledně skladby provětrávaných podlah nad sklepem o menších rozměrech než místnost nad ním. Nad sklepem s klenbou nám statik doporučuje ztužení klenby 8cm rubovou skořepinou z betonu s kari sítí a prostor mezi obvodovým pásem tvarovek Iglu a novou podlahou nad . Jak jsem psal v jednom z dřívějších článků, rozhodl jsem se jako izolaci použít provětrávanou podlahu. Podlaha – tvarovky IGLU. Náš dům je vlhký, je to fakt, který je nezvratný.

S tímto faktem jsem navrhoval, hledal, vybíral řešení. V úvahu přicházely následující možnosti: – chemická injektáž – zavrhl jsem . Po odstranění původních vlhkých podlah a zásypů kleneb bylo po kontrole výškových poměrů navrženo vytvoření provětrávané vrstvy z plastových tvarovek se zámky, na níž se provedla výztužná betonová mazanina, pojistná hydroizolace a tepelně izolační vrstva s těžkou plovoucí podlahou. Pravděpodobně chcete, aby podlaha splňovala moderní požadavky kvalitního bydlení, izolovala proti zemní vlhkosti a dala se snadno a levně nainstalovat.

Dělal jsem loni provětrávanou podlahu z tvarovek Solido 2 zatím pouze jednu místnost cca 35m2. NOVÁ SOKLOVÁ KONSTRUKCE OSEKANÝ POVRCH ZDIVA HYDROIZOLACE Obr. Tvarovka pro provětrávané základové desky a zdvojené podlahy – systém IGLÚ (Gabex).

Příklad správné skladby podlahy balkonu, lodžie nebo terasy. Provětrávaná podlaha je v současnosti .