Skladba střechy s trapézovým plechem

Pro těsnění použijte např. U nevytápěných objektů s jednoplášťovou střechou , kde není použití difuzní fólie možné, je možné použít trapézový plech s tzv. Možné skladby konstrukcí viz obr. L – rozteč podpor určená projektem h – výška trapézového plechu určená projektem.

Parametry odpovídají obvyklému použití pro jednotlivé typy interiéru budov preferovaných v záhlaví katalogových listů skladem DEKROOF. Jednotlivé skladby DEKROOF jsou označeny pořadovým číslem, případně variantou.

PARAMETRY SKLADBY PRO OBVYKLÉ POUŽITÍ. Střechy z trapézových plechů. Na střešní konstrukce z trapézových plechů jsou – dle situace, v níž mají být aplikovány – kladeny nejrůznější požadavky. Skladba střechy (od exteriéru).

Z tohoto důvodu musí být obkla pokud má mít určitou hodnotu požární odolnosti, proveden v závislosti na daných podmínkách a skladbách. Jedním z nejdůležitějších . Stropy z trapézových plechů. Pod označením SATN zařadila společnost SATJAM do svého sortimentu také jeden z nejprodávanějších trapézových profilů v České republice.

Plechové střešní krytiny se.

Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu – souvrství lepené. Izolace jednoplášťové ploché střechy se většinou doporučuje s dvouvrstvou charakteristikou desek. Při navrhování skladby střešních plášťů je nutné zohlednit požadavky mechanické, protipožární, tepelné a akustické.

Hladké plechy (falcovaná krytina, dříve desky ). Maloformátové krytí – šablony, šindele, desky. Příklad skladby střešního pláště. Záměrem naší činnosti bylo navázat na zkoušku provedenou Sdružením EPS ČR a defi novat skladbu ploché střechy s tepelně-izolační vrstvou z EPS, u které bude prokázaná vyšší požární odolnost než REI 15.

Dalším našim cílem bylo zjistit, zda do konstrukce druhu DPna trapézový plech je možné . Vysoce kvalitní asfaltový hydroizolační systém na PIR- izolaci v jedné vrstvě, mechanický ukotvený při min. Bylo tedy nezbytné zkouškami ověřit nové skladby plochých střech , které by splnily i tyto nové požadavky na požární bezpečnost. V případě, že budou protipožární obklady aplikovány na strop z trapézového plechu , může být zvolena libovolná skladba podlahy a pro . Funkčnost: Snadná a efektivní montáž izolace. Celková cena skladby střechy nezohledňuje vyšší ceny izolací u detailů, a také neobsahuje cenu za montáž, za přesahy a za dopravu materiálů na stavbu.

SKLODEK medium dekor. ALP asfaltový penetrační nátěr.