Spoje dřevěných konstrukcí

SPOJE DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Z hlediska navrhování dřevěných konstrukcí bývají spoje dřevěných stavebních prvků velmi často problematickým detailem a ve srovnání se spoji ostatních konstrukčních materiálů i poněkud nevýhodné. U oceli i betonu lze technologicky nenáročně vytvořit monolitické spojení prvků, zatímco u dřeva se za . Spoje dřevěných konstrukcí.

Nejpouţívanější ocelové spojovací prostředky jsou na obrázku. Ocelové spojovací prostředky a) .

Pustíte-li se do stavby dřevostavby je nutné znát základní možnosti spojů, které máme k dispozici. Vyčerpávajícím způsobem jsme toto téma zpracovali v knihách Dřevostavba svépmocí a Jak postavit malý dům. Pro nahlédnutí do problematiky spojování dřevěných konstrukcí jsme pro vás připravili tento článek. Jedním ze zásadních bodů při navrhování dřevěných konstrukcí je oblast spojů. Volba vhodného typu spojů v přípojích, stycích a podporových detailech je důležitou součástí návrhu každé konstrukce, protože podstatným způsobem ovlivňuje skladbu konstrukce i dimenze nosných prvků.

Používaly se v konstrukcích prakticky od nejstarších dob. Vývoj nejrůznějších druhů těchto . Používá se při pokládce dřevěných a parketových podlah, obložení, výrobě větších desek, například stolů, při konstrukci nábytku obecně. Konstrukční zásady: min.

Další využití je při pobíjení vrat prkny a výrobě svlakovývh dveří nasucho bez lepení. V tomto případě má drážka ten účel, aby při . Tesařské kování, tesařské spoje , tesařské spojovací kování. Nábytkový úhelník s otvory o průměru 6mm pro pravoúhlé spoje nábytkových dílů,. Rohovník pro rohové spojování prvků dřevěných tesařských konstrukcí , otvory o průměru mm pro hřebíky a čtyři otvory o průměru mm pro šroub nebo závitovou tyč M10.

Při navrhování spojů dřevěných konstrukcí je velmi důležitým kritériem jejich poddajnost. Právě na jejím základě rozlišujeme dva základní druhy spojů – nepoddajné lepené spoje a poddajné spoje. Mezi druhé jmenované patří spoje tesařské a spoje pomocí spojovacích prostředků. Popis a srovnání spojovacího materiálu pro dřevěné konstrukce a problematika ukotvení trámů. Potřebujete materiály pro řemeslné vyspravení vad dřeva?

Dřevo bylo v historii stavebnictví nejpoužívanějším materiálem pro střešní konstrukce. Od tradičních vázaných krovů se přechází na úsporné konstrukce sbíjené nebo lepené. Rohové a středové spoje plošných dílců z masivního dřeva. Najdeme v pozemním stavitelství, při. Tři univerzity se spojily , aby umožnily projektantům, architektům, stavebním inženýrům a dodavatelům dřevěných k onstrukcí . Zásady navrhování, zásady výpočtu, použití.

Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Chování dřevěných prvků a spojů při požáru, pravidla pro analýzu prvků, zásady výpočtu.

Prostorová skladba dřevěných konstrukcí , typy příčných vazeb, prostorové systémy 4. Mezní stavy dřevěných konstrukcí , zásady navrhování dřevěných konstrukcí 6. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí 7.