Statické výpočty ocelových konstrukcí

Projekty a statické výpočty jsou opatřeny autorizačním . Máme dlouholeté zkušenosti v projekční praxi v oboru ocelových konstrukcí , od výrobní dokumentace až po statické výpočty , od jednoduchých konstrukcí až po složité stavební celky. Zrpacováváme projektovou dokumentaci včetně statických výpočtů pro . Vypracujeme statickou část projektové dokumentace ve všech stupních pro občanské stavby, průmyslové stavby a technologické konstrukce. Jsme specialisté na statické výpočty a projekty ocelových konstrukcí Společnost STACAD s.

Poradenství, projekce a zajištění dodávek: okna, dveře, vrata (plast, hliník, dřevo, imitace dřeva), zimní zahrady, světlíky, bazény, kryty bazénů vč. Nelineární, dynamické a stabilitní výpočty jsou prováděny na rozšiřujících expertních modulech. Statika ocelových konstrukcí.

Zpracováváme posudky ocelových. V případě zájmu investora zajistíme statické výpočty betonových konstrukcí , základů,Společným statickým výpočtem základů a ocelových konstrukcí dosáhneme optimalizace nákladů,Ne vždy,nejlehčí statické schéma ocelové konstrukce potřebuje nejlevnější základy. Zaměřuji se na projektovou činnost v investiční výstavbě, zpracování statických výpočtů ocelových , dřevěných, železobetonových a zděných konstrukcí včetně.

Hradecká 22 Telč-Staré Město.

Zabývám se statikou betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí. Provádím návrhy opěrných stěn a posouzení stability. V mnoha případech bylo nutné informace potřebné pro výpočet získat průzkumem a zaměřením. Kontrola únosnosti některých stožárů byla také spojena s podrobnou prohlídkou ocelové konstrukce.

Technická zpráva obsahující základní charakteristiky navržené konstrukce , požadavky na materiál, spojovací prostředky, montáž a ochranu. Výkresová dokumentace obsahující zejména dispoziční výkres, výkres vybraných konstrukčních. Práce projektanta ocelových konstrukcí je v současnosti už prakticky nepředstavitelná bez použití výpočetní techniky.

Vstupní údaje pro statika. Zadáním pro statika ocelové konstrukce bývá v případě technologických projektů tzv. Zajistíme kompletní projektovou dokumentaci k průmyslovým stavám, občanské výstavbě i individuálním projektům.

Dále provádíme statické výpočty ocelových , dřevěných, zděných i betonových konstrukcí. Rozsah posuzovaných konstrukcí. Předmětem tohoto posudku je návrh a posouzení provizorní ocelové konstrukce zajišťující přenos zatížení během rekonstrukce nosné zděné stěny.

Součástí projektu je i návrh založení provizorní konstrukce. Pomocí programu posuzujeme prvky ocelové konstrukce se zavedením globálních imperfekcí a řešíme 2.

Nabízíme vyhotovení výkresů montážních sestav i výkresů kotvení nebo podrobností . Kompletní dodávka zesílení stávajícího betonového stropu. Výpočet je založen na analytických metodách, umožňuje řešit širokou paletu detailů (spoje s čelní deskou či břitem, příhradové styčníky, patky sloupů). Tento produkt navazuje na programy Ocelové spoje a Ocelové. Nenechte si ani Vy utéct příležitost dostat se před konkurenci díky našim produktům a službám.

Nabízíme a jsme schopni zajistit návrhy a posouzení ( statické výpočty ) téměř všech typů konstrukcí pozemních staveb a méně rozsáhlých dopravních staveb, které mohou být z kovu ( oceli event. hliníku a jeho slitin), dřeva i železobetonu. Výpočetní část konstrukční ( statické ) projektové dokumentace zpracováváme s . Provedeme pro vás kontrolu konstrukce , vypracujeme doklad o jejím provedení, zpravíme vás o našem nálezu a srozumitelně vám sdělíme, co je třeba napravit. Nabízíme všechny druhy prohlídek ocelových konstrukcí , jakož i tvorbu náhradní dokumentace ke konstrukci.