Statika dřevěných konstrukcí

Statika dřevěných konstrukcí a dřevostaveb Brno, návrh a posouzení dřevěných konstrukcí, konzultace statika, Ing. Předmětem následujícího článku nebudou zásady statických výpočtů ani vlastní statický výpočet jednotlivých konstrukcí, ale zaměřím se v něm spíše na nejčastější chyby, vyplývající z nesprávného statického výpočtu anebo nesprávného provedení prací dle správného . V posledních letech je znatelný zvyšující se trend zájmu o dřevostavby, jejichž podíl na celkovém objemu staveb má stále stoupající tendenci. Tím pádem narůstají i nároky na kvalitní software umožňující nejen detailní rozkreslení konstrukce, ale i. Získání nových poznatků v oboru nosných dřevěných konstrukcí a statiky , zaměřených také na znalosti řešení plošných konstrukcí, modelech podloží a stavební dynamice.

Prohloubení znalostí v oboru Pružnost a plasticita a seznámení s principy navrhování a posuzování spolehlivosti konstrukčních prvků a dílců. V současné době se čím dál častěji uplatňují dřevěné konstrukce. Jedním z důvodů je neustále stoupající cena oceli. V minulosti se používalo dřevo u konstrukcí, jejichž doménou je v posledních několika desetiletích zejména ocel. Obsahem práce bylo provést stavebně-technický průzkum dřevěných konstrukcí stávajícího objektu s cílem navrhnout vhodný postup jejich rekonstrukce.

Průzkum ukázal konstrukce v nevyhovujícím až havarijním stavu, proto práce dále obsahuje také statický výpočet nových konstrukcí, navržených místo stávajících. STATIKA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ A DŘEVOSTAVEB.

Provádíme statické výpočty pro stavební povolení nebo pro výrobní a prováděcí dokumentaci. Statiku celých dřevostaveb, dřevěných hal nebo jen dílčích dřevěných konstrukcí – střešní konstrukce, vazníky, krovy, sloupy, průvlaky, bednění. Navrhneme dřevěné konstrukce pro Vaši střechu i strop. Máme zkušenosti s rámovou konstrukcí dřevostavby i vazbou krovů.

Zpracováváme projekty a statické posudky nosných konstrukcí nových i rekonstruovaných budov se specializací zejména na dřevěné konstrukce. Programy RFEM a RSTAB včetně přídavných modulů pro statické výpočty, posouzení a navrhování 2D a 3D prutových i plošných konstrukcí z dřevěných materiálů. Detailní informace o firmě.

Adresa, kontakty, otevírací doba, mapa vše přehledně na jednom místě. Projektovou dokumentaci zpracováváme ve stupních: – studie – konzultace – projekt pro stavební povolení – prováděcí a dílenská dokumentace. Průzkumy a posudky konstrukcí: – návrh sanace dřevěných konstrukcí – průzkumy . Své pracovní zkušenosti jsem začal nabíral v Dřevařském závodě – TESKO. Přes několik zastávek byly . Na této pozici budete zodpovědní především za navrhování a statické posudky nosných konstrukcí, statické výpočty pro prováděcí a výrobní dokumentaci apod.

Pozice je vhodná i pro absolventy s podmínkou . Statické výpočty pro stavební povolení nebo pro výrobní a prováděcí dokumentaci. Ověřené kontakty z katalogu firem Najisto.

Pokud si chcete ulehčit život při návrhu a realizaci dřevostaveb a dřevěných konstrukcí , využijte naše výpočtové kalkulačky. Naleznete zde jak konstrukční výpočty krovů, stavební fyziky, ale i výpočty týkající se ceny dřevostavby. Napadají vás další zajímavé výpočty související se stavbou domu? Dejte nám vědět a společně .