Stn 73 0601

Anglický názov: Protection of buildings against radon from the soil. Kladkostroje elektrické. Dátum zrušenia: Jazyk: CS. Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol.

Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v jazyku člena.

Je s touto normou identická. Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb. Ochrana stavieb proti radónu z podložia. Je nutné vykonať protiradónové stavebné . Termíny, definície a označenia.

Základová pôda pod plošnými základmi. Názvoslovie hydrogeológie. Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.

Technická univerzita Košice. Systémy a zariadenia, ktoré sú potrebné na bezpečné . Mrazuvzdornosť – priľnavosť k podkladu po zmrazovacích cykloch. Súčiniteľ difúzie radónu. Skladovateľnosť mesiace.

Všechny aplikace sdílejí jeden soubor. Pro práci v rámci jednoho projektu (nebo objektu) není potřeba vytvářet samostatný soubor pro každou z aplikací. Pokud tedy již máte například vytvořený soubor v aplikaci. Tepelná technika 1 nemusíte v aplikaci ANTIRADON vytvářet nový soubor, ale stačí pouze . Podľa normy som dimenzoval a posudzoval vhodnosť izolácie. Venoval som sa aj vybraným častiam technologického predpisu pri vyhotovení izolácie proti radónu.

Kľúčové slová: bytový komplex, zariadenie staveniska, podložie . Nie je určená ako finálna povrchová úprava betónových a iných konštrukcií! Materiál: ihneď vodou, technickým benzínom. Ruky: mydlo a voda, ošetrujúci krém na ruky.

Viď Kartu bezpečnostných údajov 09. Výpočet solárnej a svetelnej priepustnosti.

Zariadenia slnečnej ochrany kombinované so zasklením. GLASTEK, ELASTEK, DEKBIT VSalebo DEKGLASS G2S40). V týchto prípadoch je pás s hliníkovou vložkou určený ako vrchný pás.

Tá predpisuje, že asfaltované pásy.