Střecha z trávy

I takhle „živá“ může být zelená střecha. Pro inspiraci přinášíme několik základních, nenáročných a odolných druhů, které můžeme na střechy vysávat i vysazovat. Chce-li mít zákazník na střeše „ trávu “, musí se odborník okamžitě ptát jakou – neboť pod pojmem „ tráva “ může být míněna jak extenzívní zeleň, tak i intenzívní a obě tyto varianty se výrazně liší v požadavcích na konstrukci souvrství a také na údržbu.

Základní otázkou je, zda chce mít investor na střeše extenzívní kvetoucí . Extenzivní zelená střecha.

Mocnost souvrství extenzívních zelených střech se pohybuje zpravidla mezi – cm. Z rostlinných druhů převládají rozchodníky, suchomilné trávy. Zelené střechy v šikmém provedení mají oproti běžné krytině několik výho například v létě střechu chladí vlivem odpařováním vody z vegetace a při dešti zpomalují odtok dešťové vody. Příkladem je islandský dům ( sodhouse) se střechou , tvořenou dvěma až třemi vrstvami rašelinových koberců, uložených na suchých větvích potažených prérijní trávou. Taková konstrukce udržuje v . Vegetační střechy můžeme rozdělit na střechy intenzivní a extenzivní.

Na intenzivních střechách roste tráva , květiny a keře.

Pro intenzivní zelenou střechu je charakteristická vysoká vrstva substrátu (podle toho jak intenzivní zeleň chcete na střeše pěstovat) a tím také větší nároky na nosnou. Podle druhu osazení můžeme střechy rozlišit na střechy s extenzivní střešní zelení, střechy s jednoduchou intenzivní zelení a střechy s intenzivní zelení. Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá ve výšce substrátu a výběru vegetace.

První vrstva drnů se na střechu umístila zatravněnou stranou dolů, aby se tráva dotýkala izolace z plátů březové kůry. Vrstvička trávy mezi kůrou a hlínou umožňovala lepší odtok vody a prodlužovala životnost kůrových plátů. Druhá vrstva drnů byla umístěna travnatou stranou nahoru. Tráva patří nejen do zahrady, ale i na střechu ! Dům je zadní částí orientovaný k silnici, a proto tím směrem zůstává uzavřený Foto: Dům je zadní částí orientovaný k silnici, a proto tím směrem zůstává uzavřenýFoto: archiv ON-A architects.

I rodinný dům se může klanět přírodě. Druh vegetace, sedum-byliny – trávy. Zelená střecha již u nás přestává být exotickým výstřelkem a stává se zajímavým řešením jak na individuálních, tak na veřejných stavbách. Ano, intenzivní střecha s kvetoucími rostlinami může být barevnější, ale je již na začátku potřeba zvážit ochotu toho, kdo se bude o střechu starat, zalévat střechu , případně na ní sekat trávu atd. Při návrhu zelené střechy si pohlídejte únosnost střešní konstrukce včetně jejích jednotlivých vrstev.

Nezapomeňte také k váze zeminy připočítat i hmotnost samotných rostlin. Součástí musí být také . Skladba zelené střechy se liší podle toho, zda se rozhodneme pro extenzivní nebo intenzivní variantu.

Z hlediska vegetace převládají u extenzivní zelené střechy suchomilné rostliny a trávy , u intenzivní zeleně pak typicky trávník, záhony nebo okrasné keře. Možné je také kombinovat. Nejčastější typy porostů extenzivních zelených střech jsou rozchodníky, další sukulenty, trávy a byliny, případně jejich kombinace.

Polointenzivní zelené střechy (také nazývané jednoduché intenzivní) tvoří přechodný typ mezi extenzivními a intenzivními střechami. Kromě vegetace vhodné pro extenzivní . Jednou ze skalniček, která se používá, je například netřesk střešní. Díky nenáročnosti zeleně je tento typ zelené střechy vhodný i pro šikmé a střechy. Podmínkou je ale instalace příslušných zarážek na střechu , které by zabránily splavování hlíny. Napríklad na Islande vyrábajú takéto strechy z trsov trávy.

Pretože nemôžu použiť holý substrát, lebo by sa zrútil zo strechy , používajú dve vrstvy dobre prekorenených trávnych trsov, pričom tá spodná je otočená trávnatou stranou . Rozhodující je její listová plocha. OČ Je dOBré OZelenit StřecHu. Náročnost údržby střední.