Střešní dešťová vpusť

Základní typ – svislá střešní vpust tepelně izolovaná. Doplňkový typ – vodorovná . Střešní vpust ( střešní vtok) TOPWET. Skladová dostupnost dle pobočky.

Vyhřívaná vodorovná střešní vpusť TOPWET s bitumenovým límcem průměr 75mm.

Kontrolní šachta pro vegetační střechy o rozměrech 300x300x130mm. Vpusť je s tepelnou izolací a je standardně dodávána s ochranným košem. Vpusť lze opatřit prodlužovacím nástavcem pro dvojité hydroizolační souvrství s vrstvou tepelné izolace nebo terasovým nástavcem.

Vnější průměr napojovací trubky je mm. Pro odvodnění každé střešní plochy se mají navrhovat nejméně dva vtoky se samostatným . Gravitační střešní vpusť je vyrobena k odvádění dešťové vody z plochých střech. Horní vtokový koš zabraňuje vniknutí nečistot.

Vsunutím střešní vpusti přes těsnící kroužek do drážky dešťového odpadního potrubí je zaručena vzájemná těs- nost a propojení.

Napojení střešní vpusti na hlavní hydroizolační vrstvu nebo parozábranu napojení vpusti tOPWet na hydroizolační vrstvu se pro- vádí pomocí integrované manžety, nejčastěji z asfaltového. Umísťují se vždy do nejnižšího bodu odvodňované střešní plochy , nejlépe pak do úžlabí střešních rovin, které není rozděleno spádovými klíny. Vpusť H2DNPVC se využívá pro odvodnění plochých střech jejichž izolační vrstva je tvořena měkčeným PVC.

Materiál, ze kterého je vpusť vyrobena odolávám UV záření, atmosférickým podmínkám a. Odvodňovací potrubí na dešťovou vodu. Vztlaky zejména v blízkosti atik jsou obrovské a při silném větru může dojít k vytažení vpusti z hrdla dešťového odpadního potrubí v případě, že by vpust nebyla přikotvena k podkladu. Ze svých zkušeností vím, že samotné napojení vpusti na stávající dešťové odpadní potrubí nebo původní vpust je nejčastěji realizováno tak, že není zajištěna vůbec žádná těsnost mezi stávajícím střešním svodem a novou vpustí nebo velmi často použitým měkkým vtokem nebo někdy dokonce jen rukávem z fólie! Tak je zjištěn spád střechy, druh a počet prostupů ( střešní světlíky, odvětrávácí potrubí, atd.).

V ploše je třeba prověřit hydroizolaci střechy na zvrásnění, puchýře, trhliny, křehkost atd. Dále jsou kontrolovány napojení a prostupy: Je střešní vpusť v nejnižším místě tak, aby dešťová voda skutečně mohla vpustí odtékat? Do dešťové kanalizace počítáme dvorní vpusti , uliční vpusti , horské vpusti a lapače střešních nečistot – gajgry. DOKONALÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH.

Výpočet gravitačního odvodnění plochých střech a přehledná tabulka s přepočtem – ČR. Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet. Plastový kanál 525×40 S. Nejsou ocelové, a nekončí proto ve sběrných surovinách.

Poptejte nejnižší cenu více zde.

Pro odvod dešťové vody ze střešních ploch, parkovacích podlaží nebo teras se instalují vpusti určené pro ploché střechy. V těchto oblastech se používají vpusti bez pachového uzávěru s přírubou s . Tyto vpusti zachycují srážky a odvádějí je do připojeného odpadního potrubí. Podtlakový systém odvodnění střech Geberit Pluvia již několik desítek let nastavuje standardy pro odvádění srážkových vod. ELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE.

Menší rozměry potrubí, méně střešních vtoků a dešťových svodů a kratší celková délka potrubí – to vše snižuje náklady na instalaci. Protože podtlakové potrubí nepotřebuje žádný sklon , maximalizujete také možnost využití prostoru v budově pro další vedení.