Střešní ztužidla

OK– Ocelové konstrukce (7). Příklad rámové dvojlodní haly základy vrata vaznice paždíky rámová vazba izolace ventilace prosvětlovací panely stěnový plášť střešní plášť žlab svislé ztužidlo ve stěně. Patky vetknutých sloupů.

Střešní ztužení hal: ztužidla příčná, podélná, svislá. Rámové halové konstrukce: klasifikace z hlediska stability, rámové rohy, .

Nosná ocelová konstrukce objektů je vytvořena z jednotlivých částí (položek nebo dílců). Přípoje mezi těmito částmi nejsou obvykle dostatečně tuhé. Proto musí být do nosné konstrukce vkládaná ztužidla. Hlavním úkolem příčného ztužidla je přenést vodorovné vnější síly působící podél budovy (napříč rovin vazníků) a zajistit tlačené pásy vazníků proti vybočení. Ztužidla jsou nedílnou součástí skeletových a halových objektů a zajišťují propojení primární nosné konstrukce jako jsou sloupy a průvlaky, případně vazníky.

Zatížení ztužidel je jednak na tlak a tah a dále jsou prvky ztužidel namáhány na ohyb od zatížení stěn, stropů případně střešní konstrukce. Větší počet ztužidel v poli vazníku může být navrhnut z důvodu zajištění stability dolních pásů vazníků (např. při sání větru u lehkých konstrukcí střech nebo při otevřené budově).

Geometrický systém podélných ztužidel je uveden na obr. Podélné ztužidlo probíhá podél celé budovy. STŘEŠNÍ PODÉLNÉ ZTUŽIDLO. KURZ BOPracovní kopie strana:, celkeOBSAH ZTUŽIDLA.

Příhradový nosník umístěný v rovině střechy, pásové pruty tvoří horní pás vazníku, vaznice tvoří diagonály, ty jsou tvořeny uzavřenými průřezy RO 85x dolní pas tvoří jäkl. Dolní pás ztužidla (prut B838). Konstrukce střech z dřevěných vazníků MUSÍ být vždy vyztuženy ve střešní rovině – trvejte na provedení lisovaných ztužidel. Vazníky se navrhují jako rovinné příhradové soustavy, které spolehlivě přenáší zatížení působící v rovině vazníku.

Klasický vazník ve svislé rovině tedy přenáší pouze zatížení působící v jeho rovině, . Svislé ztužidlo – zajišťuje svislou polohu stř. Způsobje vhodnýi při provádění vikýřů a střešních otvorů (obr. ). Výměnyjsou podepřeny na zesílených vazbách, které jsou podepřeny na obvodových stěnách. K zabezpečení stability krokevních a hambalkových soustav a zajištění předpokládaných vzpěrných délek tlačených prutů se používají příčná ztužidla , která . Správný návrh ztužení je jednou z nezbytných podmínek zajištění požadované spolehlivosti celé střešní konstrukce.

Dřevěné konstrukce s kovovými deskami s prolisovanými trny musí být vždy vyztuženy ve střešní.

Poměrně nedávno se začaly ve střešních konstrukcích uplatňovat křížem lamelované desky vyráběné lepením vrstev prken. Příčné lisované ztužidlo ve střešní rovině. Schéma prostorového uspořádání střechy prosté krokevní a hambalkové soustavyje na obr.

Diagonály ztužidla mohou být provedeny z . Toto se týká hlavně návrhu ztužidel ve střešní rovině nebo návrhu prvků, které zajišťují jiné prvky proti ztrátě stability. Ztužidla se obvykle nenavrhují jako prvky, které zajišťují pásy vazníků proti vybočení. Záleží také na jejich umístění na vazníku (u neutrální osy, nebo blíž k horní či dolní pásnici) jakými silami . Uspořádání objektů – (48) – Č. Vaznice v krajním poli Prostý nosník na rozpon L , funkce viz prvky . V podélných stěnách je konstrukce ztužena sloupy ve tvaru obráceného V. Ve štítových stěnách tvořených sloupy uloženými na krátkých tribunách jsou vždy dvě dvojice křížových ztužidel z táhel.

Přestože je hala objemově úspor-. Vhodnější jsou ztužidla u štítů (ale také dražší). Dilatační celky: V dilatačním celku ocelové konstrukce . Pro soustavu několika rovnoběžných vazníků je klíčové příčné ztužidlo (někdy označováno jako ztužidlové pole nebo tuhá dvojice), které dodává potřebnou tuhost spojovacím prvkům kolmým na vazníky (např. střešní latě na horním pásu a rošt pro sádrokarton na spodním pásu).

To potvrdily i experimenty v . U střech rodinných domů s vazníky bývají obvykle navržena dvě příčná střešní ztužidla.