Szkodliwość eternitu

Azbest to najgorszy z materiałów pylących. W przypadku domów jednorodzinnych największym zagrożeniem są pokrycia dachowe ze starych płyt cementowo-włóknowych. Sam eternit leżący na dachu nie jest jednak szkodliwy dla zdrowia.

Choroby wywołuje dopiero drażniący pył, który powstaje w wyniku . Dlaczego jest szkodliwy ? Jakie choroby może spowodować?

Eternit leżący na dachu i porośnięty mchem nie jest szkodliwy. Groźny staje się on dopiero wtedy, gdy zaczniemy usuwać mech z dachu, np. Część tych trujących drobinek z nich na trwałe osiada w płucach wdychającej osoby i powoduje problemy . Więc żeby mu coś było trzeba by zasypać go pyłem.

Jak dodaje pokrycia azbestowe w momencie kiedy trafiały na dachy nie były szkodliwe dla otoczenia. Dopiero po upływie tego czasu eternitowe pokrycie może stać się poważnym problemem. Bo po tym czasie zaczyna ulegać erozji, a wraz . Zobacz również: Eternit : szkodliwy problem na dachu.

Najpopularniejszym wyrobem zawierającym azbest są płyty eternitowe , które w latach 70-tych były powszechnie stosowane do krycia dachów oraz fragmentów elewacji. Do dzisiaj, w wielu rejonach naszego kraju, można spotkać domy oraz budynki . Eternit zawierający szkodliwy azbest to jeden z najczęściej stosowanych na wsi materiałów na pokrycia dachowe. Ma charakterystyczną włóknistą budowę oraz wyjątkowe właściwości fizyczne i chemiczne.

Jest trwały, niepalny, odporny na . Jak długo człowiek pracujący przy zdejmowaniu eternitu z dachu musi oddychać powietrzem z pyłem żeby się zatruć biorąc pod uwagę że nie maił maski ani specjalnego stroju i zrzucał eternit na ziemie zamiast go powoli odkładać ale robił to jednorazowo ? Oczywiście to nie byłem ja ,ja byłem . Produkcja azbestu w Polsce. Za usuwanie azbestu ze swoich terenów odpowiedzialne są podmioty gminne. Mogą one starać się o szereg dotacji z . Nie da się ukryć, że azbest, to jeden z czynników wywołujących szkodliwe choroby. Unosząc się w powietrzu, naraża wdychającego na dostarczanie do organizmu niebezpiecznych włókien azbestowych.

Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać , iż azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu. W pierwszych latach naszego stulecia mieszaniny azbestu i cementu zaczęto wykorzystywać w przemyśle materiałów budowlanych w postaci lekkich i wytrzymałych płyt, znanych jako eternit. Trzy minerały azbestowe najczęściej stosowane to: – krokidolit, „azbest niebieski” należący do grupy amfiboli, najbardziej szkodliwy , . Demontażem elementów eternitowych powinny zajmować się specjalistyczne firmy stosujące odpowiednio.

Dzięki niskiej cenie i dobrym właściwościom mechanicznym stosowany był jako wzmocnienie w eternicie.

Aktualnie ze względu na działanie rakotwórcze został wycofany, a np. W gminie Sochocin zakończono akcję zbierania eternitu , który zawiera rakotwórczy azbest. Ze względu na szkodliwość pyłu azbestowego (pylica), usuwanie wyrobów azbestowych z budynków . Z terenu gminy odebrano blisko tony niebezpiecznego dla zdrowia azbestu. Celem akcji „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających . Najczęstszą, i oczywiście prawidłową odpowiedzią jest stwierdzenie że może tego dokonać jedynie odpowiednia firma demontażowa, posiadająca odpowiedni sprzęt i kombinezony zabezpieczające przed szkodliwym działaniem eternitu.

Samodzielny demontaż wyrobów azbestowych jest prawnie zabroniony. Tutaj większość ludzi jest zwolennikiem spiskowej teorii, że ekolodzy oraz laboratoria zawarły spisek przeciwko kilku rzeczą które tak naprawdę szkodliwe nie są. W dzienniku przedstawiamy sposób pozbyć się eternitu pokrywającego dachy niektórych zgorzeleckich nieruchomości. Mimo to nadal stosuje go wiele państw, a miliony eternitowych płyt zalegają na polskich dachach.

Mimo że o jego szkodliwości wiedzieliśmy już kilkadziesiąt lat temu, a coraz więcej krajów zabrania jego produkcji, nadal stanowi poważne zagrożenie dla naszego zdrowia.