Technologie lepení dřeva

VÝVOJ LEPENÉHO MASIVNÍHO DŘEVA. V oblasti nosných dřevěných konstrukcí se výrazným způsobem uplatňuje technologie lepeného masivního dřeva. Jeho historie sahá až do 19. Anglii objevují první konstrukce z lepeného dřeva , jaké známe dnes.

Za průkopníka této technologie je považován Otto . Správný postup při lepení dřeva je velmi důležitý pro pevnost vzniklého spoje.

Příprava spoje na lepení. Spoj, který budeme lepit je docela náročný na výrobu. Protější plochy k sobě musí dokonale přiléhat, čím větší plocha, tím je spoj pevnější.

Pokud děláme čepové, nebo rybinové spoje, je nutné, aby byly přesně. Na první pohled jednoduchá záležitost. Chceme si sami postavit dřevěnou terasu a nevíme, zda budeme potřebovat hřebíky, šrouby nebo lepidlo?

Jaká jsou pravidla při výběru . Rozdělení lepidel podle chemické báze. Přílohy ( dokumentace UHU) .

Daleko častěji se ale setkáme s dřevotřískou nebo MDF, což je materiál vyráběný z dřevních vláken, podobnou technologií jako papír. Technologie pro lepení dřeva. Vyrábíme a dodáváme kompletní technologie pro zpracování masivního dřeva. Výrobní program nabízí široký sortiment strojů pro lepení dřeva značky BALÍNEK: lis-logo . Pracujeme ze dřevem jen s dobrými nástroji.

Materiály a technologie – dřevo. Mechanická vazba se uplatňuje jen u členitých nebo porézních povrchů. Kapalné lepidlo zatéká při lepení do pórů a prohlubní a po jeho ztuhnutí se vytvoří jakýsi pevný zámek mezi hmotou lepidla a lepeného materiálu.

Co je specifickou odlišností lepených hranolů, použitých při výstavbě domů Finnlog a proč můžeme své výrobky doporučit? Již z názvu vyplývá, že lepené hranoly se vyrábějí lepením. Jakost lepených hranolů ovlivňuje jakost dřeva , jeho vlhkost a technologie. Ohýbací dřevo lze lepit a mořit běžně dostupnými prostředky, které se používají v truhlářské výrobě. Platí zde jen malé omezení v případě.

Při moření vodními roztoky ohýbací dřevo nenamáčet a vyvarovat se nadměrného navlhčení tímto mořidlem. Impregnace dřeva , nátěry dřeva. Broušení a údržba nástrojů pro práci se dřevem.

Vybavení školní dílny pro práci se dřevem. Společnost lepidla centrum cz, s. Nabízíme distribuci průmyslových lepidel od významných světových výrobců, které v ČR zastupujeme.

Velice široké použití v technologii lepení dřeva. Nejsou vhodné pro dýhování. Vytvrzují na základě ztráty tepla. Velice produktivní lepidla, stále častěji používána v průmyslové výrobě. Dodávají se ve formě granulí . Cílem lepení je spojení dílců materiálů v kompaktní , funkční celek.

Patří mezi nejprogresivnější výrobní technologie a techniky současného nábytkářského průmyslu. Lepení dřeva Teorie lepení. Teorie lepení Lepidla jsou látky mající schopnost vzájemně trvale spojovat dílce a vytvářet pevné, velmi tenké a souvislé filmy . Proto nacházejí své uplatnění v celé řadě výrobků, kde se jeví technologie lepení jako nejvýhodnější. Postup lepení : Na stykové plochy spojovaných částí se nanese tenká vrstva lepidla,.

V našem sortimentu najdete standardní typy, nicméně je možno na. Spojením skla a obecně jiného materiálu (nejen dřeva , ale také betonu, oceli, hliníku, příp. karbonových vláken) lze dosáhnout vyšší únosnosti i tuhosti transparentního prvku a především jeho bezpečného chování při porušení. Spoj dvou rozdílných materiálů je často řešen jako lepený.