Těsnící tmel proti vodě

Vhodný typ, technologie, ale například i tloušťka vrstvy je závislá zejména na působení a tlaku vody, kterému má těsnící stěrka, nebo membrána odolat. U poruch některých stávajících betonových konstrukcí je vhodné . Tmelí pracovní spáry, potruby, kovové prvky procházející stěnou nebo podlahou. Pracovní spáry u kabelových průchodek.

Bobtná ve styku s vodou a snadno se aplikuje. Ve vodě je nerozpustný a celkově odolný.

SikaSwell S- 6ml vodou bobtnající těsnící tmel pro spáry a prostupy, . Tmel na opravy a trvalé utěsnění proti pronikání vody při netěsnostech střešních krytin, okapů, svodů, kolem komínů, oken, větracích prvků apod. Může být aplikován i pod vodou. Umožňuje havarijní opravy za deště. Nanáší se na podklad aplikační . Trvale pružné tmely pro izolaci proti vlhkosti a tlakové vodě.

Dále nacházejí uplatnění jako těsnící vrstva na soudržných vápenocementových omítkách, zdivu zhotoveném z pórobetonových dílců, popř. Osvědčuje se dále jako .

Výhody: expanduje reakcí s vodou a dokonale se přizpůsobí tvaru a profilu spáry, čímž zajistí bezchybné utěsnění spáry, prostupu či průchodu i proti tlakové vodě. SOUDAL AQUAFIX těsnící tmel 3ml, transparentní. Součástí systému jsou i pomocné profily, zahrnující opatření proti vzniku trhlin a doplňující profily pro provádění prostupů, teras a balkónů.

Dále jsou to materiály, které fungují. BENTOSTOP tmel je ekologický. Jednosložkový rychle tvrdnoucí tmel.

Ve spojení s krystalickými nátěry (MONO, FS, FS-II) se takto ošetřené místo stane trvale nepropustné proti vodě , ostatním kapalinám a odpadním roztokům z různých odvětví činnosti. Běžná životnost tmelů se pohybuje podle kvality tmelu mezi pěti a deseti lety,“ uvádí Luboš Kousal z firmy Den Braven. Pak se silikon odstraní a tmelení se obnoví. Pokud však někdo použije nekvalitní tmel , který špatně odolává UV záření a který proto brzy zežloutne, musí celou proceduru opakovat i dříve . Odolnost proti stárnutí s vysokou pevností spoje, také na stále vibrace nebo pohoby těsnících povrchů, také na svislé povrchy. Víceúčelový silikonový tmel bez zápachu, na opravy a těsnicí práce.

Ceresit CP AQUABLOCK. Cementová těsnicí malta k utěsnění staveb a stavebních dílců proti vodě. Těsnicí stěrky a utěsnění.