Tlaková injektáž dřeva cena

Při zásahu mikrovlnným zářením vytéká ze dřeva pryskyřice, k jiným změnám vzhledu nedochází. Není potřeba vrtat žádné otvory jako u tlakové injektáže dřeva. Délka ozáření je součin délky ozařování a počtu opakování. Fyzické osoby – platby pouze v hotovosti.

Slouží k injektování dřevěných profilů, jako jsou prvky krovu apod.

Injektory s ocelovou kuličkou fungující jako zpětný ventil. Injektor je určen k profesionální injektáži ( tlakové impregnaci) dřeva pomocí . Jsme specializovaná firma která jako první v ČR zavedla hloubkovou vysokotlakou injektáž. Jsme jedna z mála firem která používá na likvidaci kromě mikrovlnné technologie také zmiňovanou hloubkovou vysokotlakou injektáž. Výrobce této technologie je společnost MABI.

Jedná se o francouzskou společnost, která se . Ochrana dřeva , tlaková injektáž dřeva přináší úspory při provádění stavebních úprav a rekonstrukcí.

Dřevo se navrtá a přes speciální injektor, který zůstane v ošetřované části, napustí požadovanou chemickou látkou. Ne všechny dřeva se dají injektovat. S injektáží se provádí i tlakový postřik dřeva.

Postřik dřeva je již zahrnut v ceně injektáže . Sme špecializovaná firma, ktorá ako prvá v ČR zaviedla hĺbkovú vysokotlakovú injektáž. Sme jedna z mála firiem, ktorá používa na likvidáciu okrem mikrovlnnej technológie tiež spomínanú hĺbkovú vysokotlakovú injektáž. Výrobca tejto technológie je spoločnosť MABI.

Největší výhodou oproti jiným technologiím je její dlouhodobá ochrana (až po dobu životnosti stavby). Mezi další nesporné výhody tlakové injektáže řadíme o nižší spotřebu elektrické energie než např. Tlaková hloubková injektáž. Postup tlakové injektáže dřeva. Před samotnou injektáží vždy navrtáme dřevo a umístíme injektážní pakru.

Do té poté aplikujeme insekticidní roztok a napouštíme dřevo zevnitř. Injektážní sada WAGNER DIY 14 DIY 1- alternativa ošetření dřeva pro řemeslníky i svépomocíSlouží k likvidaci dřevokazného hmyzu v již napadených. Kontakt: TLAKOVÁ CHEMICKÁ INJEKTÁŽ.

NAŠE METODY JSOU ÚČINNÉ PROTI VŠEM.

BIOTICKÝM ŠKŮDCŮM krupar. Nenechte škůdce ničit váš majetek! Zdárné využití oblíbených dřevěných prvků v interiéru i exteriéru je podmíněno správnou péčí o dřevo. Pro úplnost zmiňme ještě speciální druhy impregnace ( injektáže , bandážování, panelovou impregnaci), jejich užití je na místě v případě, kdy běžné metody nejsou realizovatelné.

Tímto způsobem zlikvidujeme larvy různých druhů dřevokazného hmyzu i zárodky dřevokazné houby. Larvy dřevokazného hmyzu mohou ve dřevě žít a škodit až let, než dospějí a vylezou na povrch. Klíčivost hub a plísní je až let. Na první pohled se u stavebního . Hydroizolační funkce se dosáhne polymerací injektážního polyuretanu s vodou obsaženou ve vlhkém zdivu, při které dochází k několikanásobnému rozpínání – zvětšování objemu polyuretanu a tím k utěsnění zdiva.

Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail, otevírací hodiny a hodnocení Ochrana dřeva – Miloš Holinka, Dolní Studénky.