Tradiční vápenná omítka

Použití je vhodné na půdách, štítech, komínech. Omítky vašich chalup, domů a milovaných domečků. Jejich nespornou výhodou jsou značná trvanlivost a výborná paropropustnost, ta je velmi důležitá pro zdravé bydlení.

Nejužívanější vnitřní omítkou je štuková vápenná omítka , která se skládá ze dvou vrstev. Po jejím zavadnutí se nanáší vrstva druhá, tzv. V dnešní době jsou již běžně dostupné.

Tradiční štuk je z vápna a jemně prosátého písku. Jedná se o příspěvek k uchování jedinečného fondu historických staveb se všemi jeho významnými atributy i . Děláme, co je v našich silách. Studenti stavebních fakult se učí maximálně teorii památkové péče, ale nedozvědí se úplně nejbanálnější věci. Třeba to, že klasicistní a . Tradićním , ale rozhodnę ne jediným postupem přípravy vápenné malty v minulosti byla příprava malty z vápenné kaše a písku. Lze předpokládat, že tato malta se používala především na jemnęjší práce, jako jsou např.

Pojivem bylo vzdušné vápno v podobę v odležené.

Historické omítky vytvářejí charakteristický vzhled měst i jednotlivých objektů a uchovávají informace o stavební činnosti v průběhu času. S bouřlivým rozvojem techniky a potřebou zjednodušit, urychlit a zefektivnit stavební postupy začaly vznikat . Pomocí vápenné malty jsou postaveny prakticky všechny středověké stavby. Dlouho slibovaný a odkládaný článek určený pro ty, kteří se chtějí vrhnout do adrenalinové discíplíny omítání slámy vápennou omítkou svépomocí. Poznání a praktické postupy.

Cílem publikace je přiblížit stavebně technologické souvislosti záchrany vápenných omítek i možnosti reálných šetrných postupů praktické péče o vybraný, ale současně nejrozsáhlejší soubor historických omítek. Vnitřní omítky podle způsobu provedení dělíme na jednovrstvé, dvouvrstvé nebo nástřiky. Podle vzhledu mohou být omítky hladké, zrnité nebo hlazené,. Podobný rozdíl v zrnitosti stěn vznikne v situacích, kdy stávající stěny s tradiční vápennou omítkou navazují na nově vytvořené sádrokartonové stěny, které jsou . Je v ní zvlášť cenné, že se v ní propojují teoretická východiska ochrany historických omítek, odzkoušené reálné. Ovšem staré domy, kde byla vápenná barva používána tradičně i více jak sto let, ji snesou i dnes.

Stejně tak je vhodné použít při různých opravách omítky či . Na základě výsledků se jeví jako nejvhodnější malty, jejichž pojivem je měkce pálené vápno vzniklé v polní peci tradiční technologií. Všechny materiály jsou stavěny na vápenném základě z tradičních tuzemských surovin. Kromě renovačních vápenných materiálů jsme rozšířili rovněž řadu sanačních a renovačních omítek na vápenocemen- tové bázi, a . V rámci naší výrobkové řady štuků však naleznete i štukovou omítku , která je na bázi sádry.

Tato inovace vznikla v důsledku přání našich velkých zpracovatelů, kde požadavkem byl více odolný a více pevný štuk, který bude umožňovat velmi jemné štukové povrchy.

Správně připravená a vhodně aplikovaná vápenná voda představuje tradiční účinný způsob zpevňování omítek. Záměna impregnace vápennou vodou za nátěr vápen- ným pačokem nebo za „pěnování“ může mít naopak negativní dopad na trvanli- vost ošetřených omítek. Václav Girsa, Dagmar Michoinová.

Vápenná voda je čirý nasycený roztok obsahující . Hmotnostní podíly materiálů – brizolit Další důležitou oblastí využití ručně vyráběných malt pro omítky jsou rekonstrukce historických památek, i když mnohde může jít spíše o psychologickou záležitost a neznalost složení průmyslově vyráběných omítek.