Tvrdá voda pití

Kde se vzalo označení „ tvrdá voda , není jasné. Pan profesor Pitter v knize Hydrochemie uvádí domněnku, že vzniklo v důsledku toho, že v nějaké vodě se vaří déle zelenina (je déle tvrdá). Co je tedy tvrdost vody? U náchylných osob způsobuje tvrdá voda vznik ledvinových kamenů.

O tom, že nadměrná konzumace slazených nápojů či alkoholu nám může způsobit vážné zdravotní komplikace, ví snad každý.

Jenže i pití vody z vodovodu či minerálek může mít pro naše tělo závažné negativní důsledky. Fakt, že lidé v oblastech s tvrdší vodou musejí počítat se zaneseným potrubím, povlakem na hladině čaje nebo tím, že se neobejdou bez soli do myčky, aby měli nádobí čisté, ale vyvažuje skutečnost, že pití tvrdé vody je zdravější. Konzumací tvrdší vody si lidé do těla vlastně neplánovaně dodávají . Pro představu, jestli je vaše voda tvrdá, můžete jednoduše vyzkoušet test s mýdlem – pokud při mytí mýdlo málo pění, je to znak spíše tvrdé vody.

Naopak když pění hodně, bude se jednat pravděpodobně o měkkou vodu. Nános vápníku na topné spirále pračky. Demineralizovaná voda je zbavena všech minerálů, nejen těch co způsobují vodní kámen, a není proto vhodná k pití. Iontová výměna je spolehlivý, .

Z uvedeného vyplývá, že tvrdší pitná voda je pro zdraví člověka příznivější než voda měkká, ale neplatí to neomezeně, resp. Tvrdá voda určená k pití. Voda, která vtéká do domácnosti, se totiž v dnešní době díky kupování . Vápník nemá v žádném případě negativní vliv na naše zdraví.

Naopak pro zdravý růst nebo k ochraně před odvápněním se doporučuje pít vodu s obsahem minerálních solí, jako jsou vápník nebo hořčík. Voda z kohoutku je tedy nejjednodušším každodenním zdrojem vápníku pro náš organizmus. A naopak, voda celkově podprůměrně tvrdá i měkčí, může být z hlediska užitkové vody problematická a vodní kámen se může tvořit ve velké míře, pokud.

Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. Televizní reklamy na změkčovače vody se nás již dlouhá léta snaží přesvědčit, že je na většině území ČR tvrdá voda , která významně ohrožuje především naše pračky. Pitná voda v Lysé nad Labem na Nymbursku už neobsahuje zvýšené množství dusičnanů, kvůli kterému musely hlavně děti pít balenou vodu.

Zatímco obě extrémní oblasti tvrdosti jsou bez diskuse nežádoucí z hlediska zdravotního i technologického, určit. Vyšší tvrdost vody, určené k pití , je zdraví neškodná. Sice tedy netrpí naše zdraví, ale jinak bohužel skoro vše . Tento fakt však sotva uspokojí majitele domácností, kteří vědí, co to je žít s tvrdou či agresivní vodou.

Při vší úctě ke kvalitní práci vykonávané v čistírnách vod byste přesto neměli pít vodu z kohoutku. V některých oblastech je voda velice tvrdá a analogicky může mít negativní účinky jako minerální voda. Všichni dobře z reklamy známe účinky tvrdé vody na pračku, podobně působí také v lidském organizmu.

Na běžné pití je vhodnější, pro někoho možná překvapivě, tvrdá voda. Ideální tvrdost vody, pokud . A naopak čím je měkčí, tím hůře pro tělo, především pro tepny a srdce. I tvrdost má ale své meze, resp.

Příliš tvrdá voda také není žádoucí pro trvalé pití z důvodu vyšší zátěže minerálními látkami. V každém případě je možné s tvrdou či vyloženě agresivní vodou žít, je to však problém, jelikož až vody v domácnostech využíváme jinak než k pití a vaření a právě pití tvrdé vody nevadí vůbec, naopak. Jinak ale přichází k újmě téměř vše , co přijde s tvrdou vodou do styku. Je zdrojem tvorby vodního i kotelního kamene a ovlivňuje i chuťové vlastnosti vody. Trvalá obsahuje rozpuštěné chloridy, . Může být trvalá a přechodná.

Zvyčajne ide o dva prvky, a to vápnika a horčíka, v menšej miere to môžu byť stroncium, oxidy železa a mangánu. Podľa obsahu aniónov kyselín rozlišujeme prechodnú ( uhličitanovú) a trvalú tvrdosť vody, ktorú spôsobujú najmä sírany.