Typy střešní konstrukce

Též odvádí vodu a brání jí v nahromadění. Skládá se z nosné konstrukce a střešní krytiny. Z důvodu energetické úspornosti při vytápění proto závazné normy ve stavebnictví stanoví minimální tepelný odpor střešních konstrukcí pro různé typy budov.

Tepelná izolace jednoplášťových šikmých střech se zpravidla provádí v rámci krovu, mezi nejčastěji používané tepelně izolační materiály patří polystyren a minerální . Tyto typy střech se od sedlové liší tím, že mají na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny čili valby. Od sebe se valbová a polovalbová střecha liší pouze výškou okapů – jsou-li všechny okapy ve stejné výšce, .

Mezi nejtypičtější střechy patří střecha sedlová. Její výhodou je možnost umístění podkrovních oken do štítů domu. Mezi architekty je naopak velice oblíbená moderní a elegantní střecha pultová, jejíž nekomplikovaná konstrukce umožňuje snadnou montáž. Obyvatel je však ochuzen o esteticky hodnotné útulné podkrovní . Z doplňkových konstrukcí a prvků.

Nosná střešní konstrukce je část střechy, která přenáší veškerá zatížení (od střešního pláště, vody, sněhu, větru, provozu, atd.) do ostatních nosných konstrukcí objektu. O typech nosných konstrukcí střech je pojednáno v kapitole 1. Jednoplášťová střecha je střešní konstrukce oddělující vnitřní prostředí od vnějšího jedním pláštěm.

Plášť se skládá z několika druhů materiálu na sebe navzájem přiléhajících a plnících přesně vymezenou funkci. Víceplášťová střecha je střešní konstrukce oddělující vnitřní prostředí od vnějšího dvěma a . Naprosto jinak vyzní stavba s pálenou střešní k. LEVNÉ ŘEŠENÍ VAŠÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE. Konstrukční řešení pomocí vazníků spojovaných styčníkovými deskami lze s výhodou využít pro všechny typy střešních konstrukcí s podkrovím i bez podkroví. Tvary_strech_bez_podkrovi . Betonové tašky mají podobné vlastnosti jako pálené, to znamená dlouhou životnost, snadnou montáž a nutnost pevné konstrukce krovu.

Některé typy jsou však těžší než pálené tašky. Mohou se také podobat tvarem a barvou. Moderní betonové tašky mají povrch, který odolává agresivním chemickým látkám obsaženým ve . Je nutno však vědět i to, že v mnoha lokalitách, zejména ve . Je tedy potřeba vyřešit pouze vodotěsnost takové konstrukce. Jedinou funkční vrstvou je vrstva hydroizolační.

Zároveň je ale nutné upozornit, že v určitých případech, zejména pokud jde o zastřešení vlhkého provozu s nedostatečným odvětráním, mohou se u střešní konstrukce objevit také problémy s kondenzací vodních . Nejprve zkuste vyřadit ty typy střešní krytiny, které se na chalupu či chatu z nejrůznějších příčin nehodí – například kvůli tvaru nebo únosnosti střešní konstrukce. Budete-li chtít využít podkroví k bydlení, je nutné pamatovat na prostor pro zateplení i zvukovou izolaci. Typy střešního ozelenění.

Renovujete starou střechu nebo stavíte dům a vybíráte ideální střešní krytinu?

Poradíme vám jak srovnat střešní krytiny a neudělat při výběru chybu. Konstrukční principy řešení šikmých střech. Hambálková soustava a ostatní dřevěné konstrukce krovů. Příhradové střešní konstrukce.

Střešní ozelenění, popř. Tato střešní konstrukce je oblíbená zejména u panelových domů či u rodinných domků postavených ve funkcionalistickém či novodobém architektonickém stylu. Je vhodná na všechny typy střech od sklonu 12°, některé již od pouhých 7°, jako např. Závisí na ní zachování kvality celého domu, neboť poskytuje všem ostatním vrstvám střešního pláště a potažmo celé stavbě základní ochranu před povětrnostními vlivy a současně se výrazně podílí i na celkovém působení .