Vápenná omítka poměr

Přesně zvolený poměr složek v omítkové směsi je vhodné ovlivnit zvláště při omítání starých chalup z kamene či smíšeného zdiva. Vápenná malta se používá hlavně na vnitřní omítky stěn a stropů. Plnivem je v ní kopaný nebo říční písek, pojivem hašené vápno nebo namočený vápenný hydrát.

Z několika druhů omítek se rozhodne pro vápenocementovou variantu a dozví se , že pro její přípravu je potřeba cement, hašené vápno (případně vápenný hydrát) , písek a voda. Až potud je to jednoznačné, při následném pídění po „správném“ poměru cementu, vápna a písku však nastává problém.

Pro vnější omítky a případně stále vlhké interiéry raději sáhneme po hydraulickém vápnu. Toho by mělo být čtvrt tuny . Dneska jsem poprvé zkusil namíchat maltu z multibatu. Když jsem zkusil pak namíchat multibat a . Jemný písek (průměr zrn do mm) slouží k přípravě jemných omítek – bez štrapáce ovšem je koupit je hotové.

Poměry pro přípravu malty a omítky. Tak, jak se zlepšovala kvalita vápna, klesal i jeho obsah v maltách, až v průběhu renesance se ustálil poměr vápenného hydrátu k písku na hodnotě : který je používán i dnes.

Tento poměr samozřejmě závisí i na velikosti částic použitého písku, takže jemné štukové malty – omítky. Samozřejmě, že jílové složky na škodu nejsou, ale vše musí být ve správném poměru (alespoň přibližně) protože to ovlivňuje konečné vlastnosti i pracnost při zpracování. Jemné částice (včetně jílu) ve vhodném množství do vápenné , nebo vápennocementové malty na omítky zvláště vnitřní patří. Volba materialu na fasadni omitku Beiträge 19. Weitere Ergebnisse von forum.

Současná podoba vápenných materiálů však již dávno přesáhla své předchůdce. Dříve se takzvaně „hasilo“ vodou drcené – pálené vápno. Z chemického hlediska je hašené vápno hydroxid vápenatý, po staru hydrát vápenatý.

Velmi důležitý byl správný poměr vody – pokud jí bylo mnoho, vápno se utopilo, . Plnivem v této omítce je kopaný nebo říční písek, pojivem je pak hašené vápno nebo také namočený vápenný hydrát. Do omítky lze přidat různé přísady pro zlepšení vlastností dané omítky. Hladká vápenná omítka je podobná jako omítka hrubá, jenom její povrch je pečlivěji uhlazen dřevěným hladítkem.

Totéž platí i pro malty určené pro hrubé (jádrové) omítky. Vápenné malty mají výbornou zpracovatelnost . Hrubá omítka se připravovala z písku, vápna a sádry v přibližném pomęru 1 .

Modifikace vápenných malt cementem. Cement – ve vápnocementových maltách. Malta na štuk se mísí v poměru 1: tj. Dlouho slibovaný a odkládaný článek určený pro ty, kteří se chtějí vrhnout do adrenalinové discíplíny omítání slámy vápennou omítkou svépomocí. Maltu musíme zpracovat do jedné hodiny po přidání cementu, protože rychle tuhne.

A milancukrar by doplnil, že místo vody . Předpřipravené omítkové směsi jsou samozřejmě k dostání na každém rohu, pro zapálené domácí kutily však uvedeme i postup, jak si umíchat vlastní. Míchání a nahození omítky.