Včela medonosná zajímavosti

Zajímavosti o včelách , medu a včelařích. Medonosné včely jsou takzvaný sociální hmyz se stanovenou dělbou práce, kdy včela v závislosti na věku pracuje s vrstevnicemi vždy na jednom úkolu pro roj. Každý roj má královnu matku, dělnice a trubce. Včely žijí na Zemi více než milionů let.

Naše včela medonosná patří mezi vývojově nejstarší.

Poskytuje člověku med a další produkty – vosk, mateří kašičku, propolis, jed a pyl. Za nejdůležitější se však považuje opylovací činnost. Bylo zjištěno, že se podílí přímo i nepřímo jednou třetinou na zajišťování lidské výživy – přičemž rozhodující je právě její . Díky její přirozené schopnosti produkovat med a užitkovému chovu je včela medonosná již od dob kolonizace ostatních kontinentů Evropany celosvětově rozšířena a mezi ostatními druhy včel také nejvíce . Oct V čelaření je jednou z nejstarších činností, kterou se člověk zabývá. S tímto pozoruhodným hmyzem, se kterým se setkáváme hlavně v období letních radovánek, se pojí mnoho zajímavostí.

Včely medonosné se původně vyskytovaly v Evropě, Africe a západní Asii.

Nyní existuje po celém světě přibližně . Vliv včely medonosné na utváření životního prostředí. Více informací naleznet. Po ukončení vrtivého přímého běhu se vrací v klidu po elipse k výchozímu bodu a opět vybíhá. Potravu včel tvoří dvě základní . Co víte o včele medonosné a včelstvu? Bez včel by brzy bylo lidstvu velice zle.

Včela si zaslouží pozornost lidí. Jump to zajímavosti ze života včel – Sex včel (matky a trubců). Sex včely medonosné je jejím soukromím, o kterém spíše spekulujeme, než s určitostí víme. Na matek připadá až tis.

Z jednoho miliónu dcer dospěje k páření jen několik desítek dcer. Ty způsobí, že žihadlo nejde z pevné kůže člověka nebo jiného obratlovce snadno vytáhnout. Jiné druhy blanokřídlého hmyzu z podřádu žahadlovití – třeba samotářské včely, čmeláci, mnohé vosy a další – však mají žihadlo hladké bez háčků a mohou jej . Areál rozšíření včely medonosné.

Jde o jednoho z nejznámějších.

Vajíčko pokládá matka včely medonosné do dělničí či trubčí buňky plástu nebo do mateří misky. Je zajímavé , že dávají přednost vodě z lidského . Po každém vbodnutí do kůže zůstává jedovatý aparát včely medonosné spojen se žihadlem a pumpuje dál jed do rány oběti, i když je již vytržen z těla včely. K výrobě kilogramu medu potřebují včely asi kilogramy rostlinného nektaru, což představuje asi šedesát .