Velikost dešťového žlabu

Ve výpočtu lze dimenzovat podokapní, nástřešní a nadřímsové žlaby, také mezistřešní a zaatikové žlaby. Velikosti půdorysné plochy. Profil žlabu také závisí na jeho sklonu. Okapový systém – správná velikost okapu, okapové systémy.

Orientační tabulka pro výpočet správné.

Správná velikost a rozměry okapů jsou stěžejní podmínkou pro kvalitní a bezpečný odvod dešťové vody ze střechy domu. U dešťových svodů s pravoúhlým průřezem musí mít nejmenší strana minimálně velikost průměru (jmenovité velikosti ) příslušného dešťového svodu s kruhovým průřezem. Z důvodu zvýšeného nebezpečí znečištění okapových žlabů se dimenzují dešťové svody, aby se zabránilo proniknutí dešťové vody z okapového žlabu. Jmenovité velikosti žlabů PREFA -, Výška přední části žlabu A, ø šíře žlabu B, Výška zadní části žlabu C, ø návalky D. Návrh velikosti žlabu vychází z velikosti půdorysného průmětu plochy, kterou je třeba odvodnit.

Pro stanovení velikosti znečištění v dešťovém odtoku je důležitá délka bezdeštného období, intenzita atmosférických srážek a objem dešťového odtoku. Kvalita vody též závisí na tom,.

QN: Návrhový odtok dešťových vod ze střešního žlabu ( l.s -) , je stanoven zkouškou nebo je počítaný dle: QN = 78. Vnější odvodnění je zpravidla aplikováno do podokapních, nástřešních, římsových nebo zaatikových žlabů půlkruhových nebo hranatých tvarů a následně do. RSK Spojka žlabu s těsněním. R Podokapní žlab půlkruhový. Intenzita deště se řídí frekvencí kyvů sekčního potrubí s tryskami, nastavuje se pomocí počítače.

Celá konstrukce dešťového simulátoru je umístěna na sklopném hydraulickém žlabu s . Rozvinutá šíře plechu 3mm = průměr žlabu 1mm. Tento rozměr se používá na odvodnění větších ploch střech jako jsou např. Výpočet velikosti střešního žlabu.

PODOKAPNÍ, NÁSTŘEŠNÍ A NADŘÍMSOVÉ ŽLABY. MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÝCH DEŠŤOVÝCH VOD. Odvodňovaná plocha střechy.

Délka odvodňované střechy ( žlabu ) LR = m. Návrh dešťových odpadů závisí na ▻ velikosti odvodňované plochy. Dešťové odpadní potrubí se navrhuje.

Postup provádění žlabů Lindab. Zjištění rozměrů střechy, určení velikosti žlabů a svodů. Pro zjednodušení a správné vyspádování žlabu je vhodné na hácích označit tužkou místo ohybu a háky očíslovat.

Nejdříve namontujte první a poslední hák a natáhněte mezi. Okapy, žlaby, svody se vyrábějí pozinkované, ocelové, hliníkové, měděné, plastové, z aluzinku a titanzinku. Spojování – letování se používá především u olova a zinku.

Nýtování se nejčastěji používá u mědi, hliníku a oceli. V tomto případě se spoje obvykle utěsňují ještě těsnicím proužkem jako u .