Venkovní omítky druhy

Při volbě vhodného druhu omítky a její následné povrchové úpravě pro konkrétní stavbu jsou důležitými ukazateli mimo jiné požadavky na co nejdelší životnost, minimální údržbu, stabilizaci . Venkovní omítka mnoha druhů. Omítka je vrchní maltová vrstva na stěně. Dělí se na mnoho druhů a poddruhů.

Podle druhu materiálu existují minerální, akrylátové , vápenné, silikonové, silikátové, mozaikové, hliněné atd. Podle techniky nástřiku a vzniklé struktury jsou pak omítky hladké, strukturální, jemně .

Na výrobu omítek používáme různé druhy malty. Maltu tvoří pojivo, plnivo, voda a různé přísady. Jako pojiva se nejčastěji používají vápno, sádra a cement. Plniva dodávají omítce plasticitu a umožňují ji zpracovat – patří sem například písky, kamenné moučky a pod. Od velikosti zrn – frakce závisí i zrnitost . Po dokončení hrubé výstavby a vnitřních instalačních rozvodech přijdou na řadu omítky.

Otázka zní, jakou omítku zvolit? V článku se dozvíte, jaké existují druhy vnitřních a venkovních omítek. Vnitřní omítky bych moc neprobíral.

U třívrstvé omítky nejprve na zeď nahodíte tzv. Pak hrubou omítku , pak fajnovou omítku. V Německu se ještě hodně využívá sádrová omítka.

Nejtradičnější formou omítky je omítka dvouvrstvá a její rozličné variace. Tomuto způsobu omítání jsme věnovali celý jeden článek ZDE. Jakou fasádní omítku použít, jaký je mezi nimi rozdíl, jaké mají vlastnosti, do jaké míry se dají pastovité omítky probarvovat?

Na tyhle dotazy Vám odpovím následujícím článkem. Rozdíl mezi jednotlivými druhy fasádních omítek je v rozdílném pojivu. Jednotlivé druhy pojiva pak propůjčují omítkám specifické vlastnosti a mimo . Podle užití nazýváme omítky vnitřní v interiérech budov, nebo venkovní , součást fasády. Průmyslově vyráběné směsi mohou obsahovat mimo písku a vápna další složky, které dodávají omítce speciální vlastnosti. Rozhodnete-li se namíchat si vlastní venkovní omítky , je nejjednodušší připravit v míchačce směs kopaného písku a maltovinového pojiva, které už obsahuje vápno, cement a další složky.

Kopaný písek pro omítky se obvykle prodává jako písek frakce 4. Počítejte s tím, že písek obsahuje až vlhkosti, . Kupující, který je spotřebitelem podle § odst. Pokud se nepoužijí speciální tenkovrstvé druhy omítek , je minimální tloušťka omítky mm. Při nepřesně provedeném podkladu pro omítku , stejně jako při přílišném provlhčení podkladu, musí být pro omítání učiněna speciální opatření. Je možné buď vložit výztužné sítě do jádrové vrstvy omítky , nebo nanést na nezatvrdlou .

Pro zachování schopnosti odpařit zpět vodu, která je povrchovou úpravou přijata, platí ještě vztah mezi nasákavostí a paropropustností: w. Rozhodující pro úspěšnou volbu povrchové úpravy vlhké konstrukce je tedy analýza příčin vlhkosti a správně navržená omítka z hlediska jejích vlastností i technologické skladby. Druhy omítek – jejich použitívsouvislosti s . Když se v průběhu stavby domu dopracujete až k nanášení omítek a štuků na stěny a stropy interiéru a k. Vyrábějí se jak specializované silikátové omítky ( venkovní , vnitřní), tak univerzální (většinou určené pro na zdivo, beton apod.). Zmíněné vlastnosti předurčují tento druh omítek zejména pro rekonstrukce starších staveb a historických objektů, nakonec i tím, že mají vysokou kryvost. Podobně jako se dům neobejde bez střechy, oken či dveří, nesmí mu chybět ani omítka. Původní omítky dnes přitom na trhu nahradily omítkové směsi či rovnou ucelené omítkové systémy.

Jejich výběr se přitom odvíjí nejen dle druhu použitého zdiva, ručního či strojního nanášení, ale i dalších specifik.