Vodonepropustný beton

Splňuje nejenom přísné požadavky na průsak hmotou, ale svým složením pomáhá také omezit množství a šířku trhlin v konstrukci od objemových změn. Díky své velmi dobré zpracovatelnosti beton. Beton je už ve svém základu navržen jako vodonepropustný , čímž překonává používání krystalizačních přísa které jsou až následným řešením sanace trhlin v betonové konstrukci bílé vany.

Zmenšení šířky trhlin a omezení . May Nejdůležitějším předpokladem dlouhodobé funkčnosti a životnosti budov je spolehlivá ochrana spodní stavby před pronikáním vody v kapalné fázi do nebo z konstrukce, tedy vodonepropustnost konstrukce.

Voda totiž může být transportním médiem pro různé chemické látky, které mohou postupně spodní . Nejdůležitějším předpokladem dlouhodobé funkčnosti a životnosti budov je spolehlivá ochrana spodní stavby před pronikáním vody v kapalné fázi do nebo z konstrukce, tedy vodonepropustnost konstrukce. Vodonepropustný beton Permacrete. Porota ocenila výborné vlastnosti betonu s ohledem na redukované . Beton , jako stavební materiál, je znám prakticky od starověku. Pro snadné vybetonování konstrukce, včetně složitých detailů je beton standardně vyráběn v lehce zhutnitelné ko.

Ověřené kontakty z katalogu firem Najisto.

PERMACRETE je beton určený pro bílé vany a jiné vodotěsné konstrukce. Bílá vana – betonová konstrukce, která kromě nosné funkce plní i hydroizolační funkci. Hydroizolační funkci plní vodonepropustný stavební beton , který má „bílou barvu“.

Riziková místa konstrukce z monolitického betonu jsou prostupy potrubí, kabelů a jiných inženýrských sítí do objektu. Trendem řešení prostupů je, . Apr Spodní stavbu obytného souboru Na Vackově ochrání vodonepropustný beton PERMACRETE. Nyní výstavba pokračuje realizací druhé etapy, která obsahuje výstavbu celkem tří objektů . May Podsklepení domu přináší vyšší náklady na stavbu a komplikovanější technické řešení. Jenže jsou situace, kdy to bez sklepa nejde. V dlouhodobém horizontu se ukazuje jako výhodnější použít místo komplikovaných izolací vodonepropustný beton , takzvanou bílou vanu.

Technologie betonu vodonepropustný beton. Komponenty vodonepropustného betonu. Typická vodonepropustná konstrukce z vyztuženého betonu . Spl- ňuje přísné požadavky na průsak hmo- tou a svým složením pomáhá omezit množství a šířku trhlin, které v konstruk- ci vznikají objemovými změnami.

Vodostavební beton bývá označován také jako beton vodonepropustný nebo vodotěsný. Toto označení ale není zcela přesné, ve všech případech jde shodně o beton s definovanou maximální hloubkou průsaku dle ČSN EN 206.

Jako vodostavební je označován takový beton , jehož maximální hloubka průsaku je menší než .