Vrstvy ploché střechy

Dovědět se základní informace o plochých střechách a jejich jednotlivých typech. FAST VUT v Brně, Ústav pozemního stavitelství. BHO- Pozemní stavitelství III snímek: 1. JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY.

Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek. Vzduchová vrstva (prostor) .

Ploché střechy pro dlouhodobě spolehlivé fungování hydroizolace potřebují dostatečný spád. Dříve používané ploché střechy bez spádu, nebo minimálním spádem do , se neosvědčily. KUTNAR- IZOLACE STAVEB a. Centrum technické normalizace . Jednoplášťová mechanicky kotvená střecha. Nevětraná střecha s vegetačním porostem . Hlavním účelem střešních konstrukcí je chránit prostory pod nimi před nepříznivými povětrnostními vlivy, dešťovou vodou, sněhem apod. Nejdůležitější sledované vlastnosti jsou vodotěsnost, únik tepelné energie a trvanlivost.

Spádová vrstva jako součást konstrukce střešního pláště plochých střech vytváří.

Doporučené skladby, použitelnost a vlastnosti. Správný návrh konstrukce zateplené ploché střechy. Materiály pro řešení zateplených plochých střech. Extrémně lehká extenzivní zelená střecha.

V následujícím přehledu jsou uvedeny definice a popř. Spádové vrstvy v konstrukci plochých střech s materiálem. Základní rozdělení plochých střech podle konstrukce.

V tomto díle ColemaNávodu vám ukážeme, jak renovovat plochou střechu z asfaltových pásů. Podíváme se blíže na obnovovací nátěry hydroizolačních vrstev , které svou funkční prodlužují životnost střechy a oddalují její degradaci. Video je natáčeno v prostorách Coleman univerzity a jako model slouží . U ploché střechy patří mezi nejdůležitější vrstva hydroizolační, na kterou se klade největší důraz. Kvalitní provedení hydroizolační vrstvy zajišťuje dlouhou životnost ploché střechy v řadách desítek let.

V případě ploché střechy je v poslední době často užívána varianta, kdy spádovou vrstvu tvoří vrstva z tepelněizolačních dílců. Střešní plášť každé ploché střechy se vždy skládá z několika vrstev. Každá vrstva má svou funkci a zároveň funkční vztah k ostatním vrstvám střešního pláště.

Význam izolace plochých střech a funkce střešního pláště. Mezi nejdůležitější funkční vrstvy střešního pláště patří: Nosná vrstva – může být v rovině. Pod tuto kategorii uvažujeme i střešní terasy a střechy se zelenou úpravou. Více o provozních střechách v kapitole 2.

U plochých střech se v největší míře uplatňují povlakové hydroizolace z asfaltových pásů a fólií na bázi plastů. K základním vrstvám střechy (nosná, hydroizolační) se přidává ještě vrstva tepelné izolace. První rozdíl je v tom, že se jedná o ploché střechy.

Což u běžných střech nebývá, obrácená střecha má tedy zateplení realizované na vrstvě hydroizolace. A nakonec dodám, že u obrácených střech je .