Výpočet trámového stropu

Výpočet průřezu stropnic podle běžně vyráběného řeziva. Nosnou funkci trámových stropů plní stropní trámy (tzv. stropnice), pravidelně rozmístěné v osové vzdálenosti až m. V případě nepravidelného půdorysu se rozmisťují vějířovitě. Průřez stropnic – šířka b = až 2mm, výška h = 1až 3mm – je daný rozpětím stropu a jeho zatížením.

Výška od záklopu k budouc.

Odspodu: omítka – rákos – trámy – záklop – lehký beton který je potřeba nahradit, nedrží už pohromadě. Trámy se při poskočení zachvějou, je znát průhyb. Jde mi o ten výpočet , asi bude potřeba přidat další trámy . Microsoft-Word-Návrh-dimenze-stropních-trám. Maximální doporučený rozpon u hraněného řeziva 5-m.

Výjimečně cca 5- velké průhyby trámu. Empirické vtahy pro návrh výšky nosníku.

PŮDORYSNÉ SCHÉMA KONSTRUKCE. Na ohyb a smyk (1.MS) b. Dále je navrżena konstrukce krovu v části, která se zvedá. V míst dvorní vestavby je proveden předb żnnávrh ocelového podchycovacího rámu prűčelní zdi. Popis konstrukce a návrh konstruk ního ře ení podlaha podkroví. Konstrukce stropu podkroví je klasická trámová se . TŘÍDĚNÍ DŘEVĚNÝCH STROPŮ.

ZATÍŽENÍ TRÁMŮ – (ŽELBET. TRÁMOVÝ STROP ). Z VYLEHČENÝCH PROFILŮ NOSNÍKY PLNOSTĚNÉ LEPENÉ. NĚKDY STŘDNÍ TRÁMOVÝ PRŮVLAK – pod nebo nad povaly – nověji zavěšení povalů z průvlaku. ANO podrobný statický výpočet – únosnot i přetvoření.

Jelikož lze jednosměrné stropy vykonzolovat efektivně jenom ve směru pnutí nosných prvků, jsou obousměrně pnuté stropní konstrukce výhodnější. U historických budov se můžeme setkat s podhledy stropů , které tvořily součást výzdoby interiérů (malované dřevěné trámové a kazetové stropy ). Statická funkce a požadavky. Porovnání výpočtu s experimentálními daty.

Práce je rozdělena do tří hlavních bloků.

První je teoretická část se zaměřením na možnosti zpevnění dřevěných trámových stropů při rekonstrukci a jejich výhody či nevýhody. Ze všech možností jsem se zaměřil na spřažené dřevobetonové stropní konstrukce. Dřevěné stropní konstrukce. Rozdělení dřevěných stropů.

Strop trámový s viditelnými trámy. Stropy z lepených, sbíjených a příhradových nosníků . Standardizovaný postup pro vypočet kročejové neprůzvučnosti trámového stropu zatím neexistuje. A s lehkým záklopem = trámový strop. Trámy to vydrží, ale jedná se o dřevo, a zde je dobré provést výpočet tzv.

Zatížení stavebních konstrukcí. Opravdu nejde o únosnost . Na základě stavebnětechnického průzkumu byly stávající trámové stropy shledány v dobrém stavu, ovšem z hlediska nového využití podkroví pro bydlení a hmotnosti nově navrhované podlahy s teplovodním topením, bylo nutné provést zesílení této stropní konstrukce. Dle statického výpočtu bylo . Stávající dřevěný trámový strop je zatěžován rovnoměrným spojitým zatížením o intenzitě qf , pův. Tato hodnota zatížení vyvozuje na.

Návrh spřažení, stejně jako každý jiný způsob rekonstrukce či zesílení stropní konstrukce, musí být doložen statickým výpočtem. A to nejen jeho definitivní fáze v rámci . Pro podepření trámů se uvaţují vzdálenosti aţ metrů, odstupňované po metru. Když dělám dokumentaci, je její součástí i výpočet hlavních statických konstrukcí a návrh skladby, takže bych předpokládal, že si jen tak nemůžete upravovat tyto součásti. Osobně bych dřevěné stropy dělal spíše s menšími osovými vzdálenostmi a ušetřil na profilech, pak by stačila na výšku 24cm třeba šířka okolo až 10 . Otázka: Chěl bych se zeptat, jaký typ výpočtu kročejové neprůzvučnosti je správný pro níže uvedený dřevěný strop.

Skladba stropu (shora): záklop z dřevěné třívrstvé masivní desky mm slepený k dřevěným nosníkům 27x1mm (opět z masivní desky), vzduchová mezera 1mm, podhled z dřevěné . Základní schéma nejběžnějších dřevěných stropů – Povalové stropy, Trámové stropy s polo-zapuštěným podhledem a moderní strop z fošen.