Vyspádování okapu

Když je okap prorezlý, nebo jinak nefunkční, velmi často začnou stěny domu vlhnout. Proto je montáži okapů třeba věnovat náležitou pozornost. Je-li spád vyhovující, zbývající žlabové háky namontujeme podle provázku s rozestupem nejvíce cm.

Okapový systém Lindab Rainline z prvotřídní švédské oceli 2) Samotnou montáž začněte upevněním žlabových háků. Pro zjednodušení a správné vyspádování žlabu si na hácích označte tužkou místo ohybu.

Nezapomeňte si háky očíslovat. Natažené šňůry nedovolí, aby se háky připevnily hluboko nebo vysoko, blízko nebo daleko od střechy. Při montáži háků nezapomeňte, že okap je třeba vyspádovat. Potom se připevní další . Osaďte spojku tak, aby v místě spojení žlabu byla mezera 2–mm.

Samotná montáž začíná upevněním žlabových háků. Jak tedy postupovat při montáži? Určitě je dobré připomínat, že i samotná norma určuje spád okapového žlabu minimálně pět milimetrů na běžný metr.

Je tedy nutné si vzít před samotnou instalací provázek a spád dobře naměřit, jinak voda nebude dobře z okapů odtékat. I když lze při instalaci chybovat, neměli byste se práce s těmito . Realizace Martin Zbíral prostřednictvím AAApoptávka. Zadejte si poptávku také zdarma.

Aby nedocházelo k přetékání vody přes okraj okapového žlabu, je nezbytné tzv. Odborně provedená montáž okapových žlabů zaručí odtékání vody správným směrem k okapovému svodu, proto nenechte . Počet a typ háků je závislý na zatížení, kterému musí okapový systém odolávat. Níže uvedené tabulky Vám pomohou s určením správného počtu háků, případně doplněných stagy dle sněhové oblasti v které je stavba umístěna.

Problémy se zatékáním zaatikovými a mezistřešními žlaby je možné vyřešit postupným zaplňováním žlabů tepelnou izolací, vybudováním spádování části střechy. Odtokové trubky se montují maximálně po každých metrech délky podokapního žlabu. Montáž začíná přichycením prvního a posledního háku, mezi nimiž se natáhne motouzek.

Vložený dotaz Spád okapu do poradny eStřechy. Lišty jsou u okapové hrany zešikmeny, postranní ohranění je přizpůsobeno tomuto zešikmení a lištové zakrytování je přehnuto přes ohyb okapového plechu. Vzhledem ke změnám ve spodní konstrukci, . V první řadě si musí projektant při návrhu objektu zjistit požadavky územních plánů nebo regulačních plánů závazných pro danou lokalitu, kde může být předepsán tvar střechy, výška hřebene či okapu nad terénem, sklon střešních rovin, a dokonce i typ či barva střešní krytiny.

Sklonitost střechyje dále . Nůžkami na plech zkrátíme zadní pera a pomocí příchytek připevníme okapový plech.

Do výtokového otvoru vložíme. Nejdříve namontujte první a poslední hák a natáhněte mezi. Výměna,oprava, vyspádování a instalace nových okapu. Použité materiály : pozink,měď,titanzinek,plast. Pročištění a zprůchodnění odtokových gajgrů.

Okapy a svody je třeba udržovat čisté a neporušené. Jednou z nich je špatné vyspádování. Okapy by měly být namontovány tak, aby při jejich naplnění srážkami přetekly vždy na stranu od objektu, ne k objektu.

To znamená, že přední hrana žlabu je níže než . Začněte tím, že namontujete první a poslední hák a natáhnete mezi nimi provázek.