Zaatikový žlab detail

Je více možností, jak vytvořit tento detail. Ale proč vytvářet detail technicky složitý a finančně náročný, jako např. RHEINZINK-vně ležící nadřímsový žlab , je bezpečným a technicky jednodušším řešením.

Tento způsob provedení bude naprosto spolehlivý, pokud . LABŮ VYTVOŘENÝCH Z PLECHU. DEKTIME ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK.

PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY datum a místo vydání: 23. FUNKČNÍ POŽADAVKY NA OKRAJ STŘECHY, OKAP A PODOKAPNÍ ŽLAB. Problémy se zatékáním zaatikovými a mezistřešními žlaby je možné vyřešit postupným zaplňováním žlabů tepelnou izolací, vybudováním spádování. V těchto detailech dochází mezi hydroizolacemi a oplechováním v důsledku jejich rozdílné teplotní roztažnosti k poměrně velkým dilatačním pohybům.

Dále zde najdete všeobecné pokyny a potřebné dimenzování pro řešení nejrůznějších detailů u okapových žlabů. Další informace o upevnění, umístění žlabových háků a vyrovnávání roztažnosti najdete v brožuře DRÁŽKOVANÁ KRYTINA – Zásady pro zpracování klempířské práce – navrhování a použití v sekci Download. Vlnitá krytina Hřeben Hřebenáč kónický (větrací pás s lištou).

Abychom vám pomohli při plánování vašeho stavebního projektu, jsou pro vás k dispozici konstrukční detaily ke stažení.

Vyložený žlab bez klipsové tyče. Detail pultu a atiky pultovej strechy. NAPOJENÍ CHRLIČE NA SVOD. DETAIL A – ZAATIKOVÝ ŽLAB.

Takto vadný detail má negativní vliv na povrchové teploty. Především v zimním období může docházet k povrchové kondenzaci a růstu plísní na jeho dolním povrchu i ochlazovaných navazujících konstrukcích. Z výše uvedeného výčtu častých vad mezistřešních a zaatikových žlabů vytvořených z plechu je zřejmé, že . Vtomto případě se pro žlab vytváříbetonové lůžko. Rozvinutá šířka, popřípadě profilžlabu, majíbýtvětšínež při použitíjiného druhu žlabu za stejně velkého povodí, protože se v zimě za atikou hromadí sníh a za oblevy by mohlo do střechy zatékat.

Zaatikový žlab musí mítz tohoto důvodu většíspád (asi ). Kladenie hrebeňa suchým spôsobom. Odkvap s čelným obkladom. Konstrukční detaily plochých střech – zásady řešení. Přednosti střechy Domitec vynikají zvlášť u velkoplošných střech. Přesvědčivé řešení detailů střechy Domitec přináší značnou úsporu času a nákladů.

Rozhodujícím prvkem ve skladbě střechy Domitec je přídržný profil, který se vyrábí k jednotlivým šířkám krycích lamel pro montáž pod úhlem 90° nebo 45° pro rozložení . Atika v spáde – vertikálne uložené panely.