Záchytný systém proti pádu osob

Top Safe je specialista na záchytný systém střech pro bezpečnou práci na plochých střechách. Vyberte si z široké nabídky. Zajištěn by měl být každý volný okraj střechy, který se nachází ve výšce větší než m nad okolním prostorem.

Dále prostupy a otvory, kde hrozí propadnutí osob , či plochy, po kterých mohou . Určení vzdálenosti kotvich prvků nebo zařízení od nezabezpečené hrany volného pádu – var. Při rozhodování o umístění zařízení určeného k ochraně proti pádu osob , je nezbytné postupovat dle tohoto schématu.

Při nesprávném umístění kotvicích zařízení, nebo kotvicích bodů, hrozí riziko zranění vlivem střetu s . Systémy proti pádu osôb v stavebníctve aj priemyselnej výrobe sú našou doménou. My v TOPSAFE sledujeme aktuálne trendy v oblasti bezpečnosti a vďaka nášmu tímu technickej podpory Vám dokážeme navrhnúť vždy ideálne riešenie v súlade s medzinárodnými normami a predpismi. Ať už sú riešením kotviace body, . V rámci bezpečnosti práce je nutné zajistit zabezpečení pracovníků provádějících tyto činnosti pomocí střešních zabezpečovacích systémů.

Společnost ETANCO CZ, s. Zádržné a záchytné systémy proti pádu osob ( kotvicí zařízení určené pro bezpečnou údržbu staveb) – nedílná součást projektové dokumentace i stavby. Systémy jsme schopni také optimalizovat na ekonomicky přijatelnou úroveň. Pokud potřebujete poradit a nejste si jistí, jaký systém je pro vás nejvhodnější, neváhejte a kontaktujte nás!

Zaměřujeme se na profesionální ochranu proti pádu z výšek. Accen vám nabízí jistící systémy určené pro horolezecké práce. Zádržné systémy na střeše proti pádu osob – způsoby navrhování. Ploché střechy se zvláštními tvary – použití jednotlivých kotvicích bodů a lanového systému.

Tímto způsobem se lze vypořádat s většinou případů, které mohou nastat u plochých střech. Kombinace lanového systému a jednotlivých kotvicích . Horizontální záchytný systém. Je určený pro ochranu osob proti pádu z výšky a ochranu osob proti propadnutí ze střech objektů. Povinnost instalovat záchytný systém vychází z Vyhlášky č. Střechy – Pochůzné střechy a terasy musí mít zajištěn bezpečný přístup a . Před tímto ohrožením musí být pracovníci chráněni.

V případech, kdy se jedná zejména o krátkodobé práce, práce prováděné nízkým počtem pracovníků, údržbářské práce apod. V řadě druhé se na střechách nachází rizikové zóny, ve kterých se osoby nesmějí pohybovat nezajištěné. SN EN 3- Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu. Rovněž navrhujeme optimalizaci kotvících zařízení tak, aby tyto byly pro objednatele ekonomicky přijatelné a splnily svůj účel – ochranu proti pádu pracovníků z výšky. Pod pojmem kotvící zařízení, si můžeme představit např: horizontální jistící systém, zádržný systém, záchytný systém , či systém samostatných kotvících prvků . Trvale osazená nebo přenosná záchranná vedení, sloužící k zajištění dvou a více osob proti pádu z výšky nebo do hloubky.

Záchytné systémy – horizontální a vertikální. Typické použití: zajištění jeřábových drah, pochůzích a revizních lávek, zajištní střech a střešních konstrukcí, balkonů, fasá .

A protože se záchytné systémy vyskytují už na většině v současné době realizovaných střech, .