Zakládací lišta zateplovacího systému

Termosnímek odhaluje tušené – hliníková zakládací lišta je zbytečným výrazným tepelným mostem mezi zateplením soklu a stěny. Typické problémy hliníkových zakládacích lišt u zateplovacích systémů ETICS: hliník je skoro nejlepší tepelný vodič, lišta je v zateplovacím systému velmi výrazným tepelným . LOS profil je základním prvkem pro KZS, slouží pro založení izolačního materiálu v kontaktním zateplovacím systému fasád. Výhodou je konstrukčně a pohledově dokonalé zakončení KZS a ochrana proti poškození.

Lišta plní okapovou a protipožární funkci.

Zakládací lišta LOS pro založení kontaktního zateplovacího . Barevná vymezovací podložka pod soklové LOS lišty mm. Skladová dostupnost dle pobočky. Plastová spojka zakládacích profilů Spojka LOS lišty PVC mm.

Provádění zateplení fasád by se mělo provádět pomocí vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (neboli zateplovacích fasádních systémů ). Pouze v odůvodněných případech je možno lepit izolant delším rozměrem svisle dolů nebo v soklových partiích pod zakládací lištou a pod terénem, . ZAKLÁDACÍ SADA ETICS PVC. PVC profil zakládací slouží k založení a ochraně spodní hrany izolantu venkovního zateplovacího systému budovy.

PVC lišta s tkaninou splňuje požadavky požární ochrany. Použitím PVC plastového profilu se eliminuje únik tepla tepelným mostem. Napojení profilu na zateplovací systém. Zajišťuje přesné založení a pohledově čisté ohraničení zateplovacího systému. Lišty k založení a ochraně spodní hrany izolantu zateplovacího systému budovy, ETICS systém.

Dále zajišťují například i požární ochranu celého zateplovacího systému. Je až k nevíře, kolik firem a pracovníků si ještě dnes dokáže vystačit při zateplení fasády s plastovým rohovým profilem a zakládací lištou. Ze zkušenosti můžu říci, že toto opravdu nestačí a životnost fasády se tak zkrátí na polovinu až třetinu.

Provedení zateplovacího systému včetně skladeb a detailů pod úrovní terénu k soklové liště je tématem na samostatný článek. Druhý způsob je provedení bez soklové lišty, kdy. Ke kotvení zakládací lišty se používají schválené zatloukací hmoždinky. Porovnání součinitelů tepelné vodivosti sousedních materiálů zateplovacího systému. Pokud porovnáme uvedené materiály zjistíme, že hliníková zakládací . Jsou určené jako zakládací profily, lišty k zakládání venkovních zateplovacích systémů (polystyren, vata) při jejich montáži.

Je určená jako zakládací profil, lišta k zakládání venkovních zateplovacích systémů (polystyren, vata). Soklové profily ALU (lišty). Připevňujeme je k podkladu po cca 50cm natloukacími hmoždinkami.

Pro vzájemné spojení dvou profilů použijeme spojku soklových lišt. Pro vyrovnání nerovného podkladu a docílení přímosti profilu použijeme vyrovnávací . Existují dva základní druhy založení VKZS systému a to pomocí zakládací lišty , tedy LOS profilu, který je přímo pro tento systém vyroben a určen. Nebo je možné provést založení kontaktního zateplení pomocí montážní dřevěné latě. Vše ale záleží na výrobci zateplovacího systému , tedy jestli tento způsob . Postup založení systému ETICS na hliníkovou zakládací lištu LO-Al včetně potřebného příslušenství.

Hliníkový zakládací profil LOS soklová lišta o síle plechu mm a délce 0m. Je vhodný do všech fasádních systémů k založení fasádního polystyrenu bílého či šedého, fasádní vaty a ostatních fasádních desek.