Zateplení fasády postup

Případné nesoudržné nebo uvolněné části fasády musí být odstraněny. Pokud narazíte obnaženou výztuž, je třeba tuto technicky ošetřit. Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS – External Thermal Insulation Composite Systems) se zpravidla sestávají z vhodných tepelně izolačních desek, lepících a armovacích tmelů, různých druhů hmoždinek a příslušenství (rohové, zakládací, ukončovací, dilatační a další profily) a různých typů . Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále po dobu stanovenou v dokumentaci. Jaký je správný postup při zaplení fasády ?

Podívejte se na rekonstrukci domu krok za krokem, ve které jsme. Postup zateplení fasády. Zateplení fasády je návratnou investicí. Vhodným zateplením fasády odbouráte tepelné mosty v konstrukci a zvýšíte akumulaci zdiva. Provedeme Vás krok po kroku zateplením fasády.

Pokud si nevíte rady se zateplením ochotně Vám pomůžeme s návrhem řešení a poradíme jak správně zateplovat. Doporučujeme tedy přenechat provedení specializovaným firmám. Nicméně při dodržení základních postupů a principů můžete zateplení fasády svépomocí zvládnout a proto se v tomto článku podíváme jak na to.

Před zahájením zateplování je vhodné to . Informace o provádění zateplování fasád najdete zde. Provádění zateplení fasád by se mělo provádět pomocí vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (neboli zateplovacích fasádních systémů) – označovaných zkratkou ETICS. Připravili jsme pro Vás soubor článků, které popisují technologický postup , pro správné provádění ETICS. Kontrola podkladu, zaměření.

Změříme čistou plochu fasády (odečteme okna a dveře), délku ostění otvorů a nároží a délku soklové lišty. Zkontrolujeme rovnost a soudržnost podkladu. Starší omítky doporučujeme napenetrovat. Při rekonstrukci fasády nebo u novostavby, kdy je fasáda prováděna poprvé, je jedním z nejdůležitějších kroků kvalitní provedení tepelné izolace.

Díky tepelné izolaci se zabrání zbytečným tepleným ztrátám, a jelikož ceny energie stále rostou, stává se instalace tepelné izolace výhodnou investicí, . Velikost talíře talířových hmoždinek. Technologický postup zateplení fasády – správné kotvení izolace. Pro izolanty z pěnového (EPS) a extrudovaného polystyrenu (XPS), izolačních desek perimetr je třeba používat hmoždinky s průměrem talíře min. Montáž zateplení fasády. U většiny projektů venkovských domů se snažíme upřednostnit řešení bez tepelné izolace- například cihelné tvárníce 440mm s venkovní a vnitřní omítkou.

Kategorie: ČLÁNKY Komentáře (51). Kompletní postupy při rekonstrukci domů a jejich .

Podkla tedy obvodové zdivo musí být naprosto čisté a nemastné, dále je třeba, aby obvodová zeď byla pevná, soudržná a suchá. Co může odpadnout, je třeba odstranit, toto doporučení se týká zejména . I když je vnější kontaktní zateplení poměrně odolné vůči mechanickému namáhání, může čas od času dojít k poškození právě mechanickým vlivem. K tomuto dochází nejčastěji pomocí nárazu, kdy se prorazí vnější souvrství zateplení , což je probarvená fasádní hmota, stěrka s armovací tkaninou a nakonec . Blížící se vyhlášení podmínek dotačního programu Nová zelená úsporám rozproudil mnoho debat ohledně zateplování.

Ať už se jedná o výběr materiálu, nedodržení technologických postupů nebo nepřítomnost technického dozoru na stavbě, vždy se znovu potvrdí jejich důležitost pro vybudování . Program Zelená úsporám v praxi. Ukážeme si, jak se osazuje soklová lišta, jakým .